Ga naar hoofdinhoud

Motoren van WEG in Schotse AWZI

Omdat de betrouwbaarheid van de verouderde DC-gestuurde slibpompen van AWZI Laighpark in Schotland sterk achteruit ging, werden deze onlangs vervangen door W21 AC-motoren met CFW-09-aansturingen van WEG. De keuze van Scottish Water voor WEG was van-wege het voordeligste pakket van motoren/-omvormers met de langste garantie.

Drie oude DC-motoren dreven de Whitehead & Poole plunjerpompen aan, die het rioolslib van de waterzuivering Laighpark naar de Shieldhall waterzuiveringsinstallatie brachten. Het pomptoerental kon met een simpele potentiometer geregeld worden. Vanwege het beperkte opslagcapaciteit van Laighpark waren de pompen dagelijks zo’n zes uur in bedrijf, wat een zware druk legt op de betrouwbaarheid van de twee hoofdmotoren en de derde standby-motor. Deze motoren leverden een hoog koppel, vereist voor het opstarten van de pompen. De beschikbaarheid voor onderdelen van de motoren en aansturing werd echter steeds moeilijker, wat gezien de herhaalde storingen in de DC-regelapparatuur voor problemen zorgde.

Scottish Water besloot om alle drie de DC-machines te vervangen om het rioolslib weer betrouwbaar te kunnen verpompen. Voor de levering richtte de Schotten zich tot Brammer, waarmee zij een raamverdrag hebben. Dat raamverdrag houdt in dat Brammer namens Scottish Water actief zoekt naar de voordeligste, betrouwbaarste en meest geschikte producten.

Keuze voor WEG
Na onderzoek tussen de verschillende aanbieders op de markt kwam Brammer bij WEG terecht, dat met zijn motoren en bijpassende omvormers het beste pakket qua prijs, garantie en technische ondersteuning in huis bleek te hebben. Ook het voordeel van één aanspreekpunt voor het geval er iets misgaat, wat cruciaal is een continu industrieel proces, heeft bijgedragen aan deze keuze.

Het motor/aansturingspakket van WEG maakt een flexibeler gebruik van de pompen mogelijk. Het bestaat uit drie W21 200 kW Eff1 High Efficiency motoren en drie CFW-09 frequentieomvormers. De motoren en aansturingen zijn op elkaar afgestemd, omdat steeds blijkt dat hiermee het laagste energieverbruik en de hoogste betrouwbaarheid wordt bereikt. Dit is een belangrijke reden waarom WEG 3 jaar garantie op zulke pakketen geeft.

Brammer leverde de WEG-motoren, aansturingen en de bediening aan een plaatselijke kastenbouwer (Aird Walker & Ralston Elec Engs) in Kilmarnock. De frequentiesturingen en bedieningen werden in regelkasten gemonteerd en op de werkplek geïnstalleerd. Voor de ingebruikname van de installatie in Laighpark is één technicus van WEG, één dag aanwezig geweest. Een minimaal oponthoud dus.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven