Technologie nieuws

Rollagers in windturbines staan bloot aan hoge en sterk wisselende belas-tingen. Afhankelijk van de plaats binnen de installatie hebben ze ook te maken met een grote bandbreedte aan toerentallen. In het kader van een gezamenlijk ont-wikkelingsproject hebben Schaeffler (lagers), Repower Systems (windturbines) en Eickhoff Antriebstechnik (reductoren) een systeemsimulatie ontwikkeld voor de berekening van dynamische bedrijfsbelastingen voor de aandrijflijn van windturbines.

Bij de verdere ontwikkeling van het lager moet het totale windturbinesys-teem met zijn afhankelijkheden en wisselwerkingen van de afzonderlijke componenten van de overbrenging worden meegenomen. Complexe simulatieprogramma’s maken het mogelijk alle onderdelen vooraf virtueel te testen en voor alle belastingsituaties de betrouwbaarheid en het rendement van windturbines verder te verbeteren.

    
Het programma voor de simulatie van meerdere lichamen biedt de mogelijkheid tot levensduurberekeningen, rekening houdend met de dynamiek van en interactie tussen alle componenten in de aandrijflijn.

Door het meenemen van FEM-berekeningen kan het complexe simulatie-model voor meerdere componenten de afzonderlijke componenten van de overbrenging, hun interacties en het totale installatieontwerp reeds in de ontwikkelingsfase optimaliseren. Hiermee kunnen windturbinesystemen voor alle belastingtoestanden betrouwbaarder worden ontworpen en gebruikt.

Samenwerking

Om tot een systeemomvattend begrip van de dynamische belastingen op de mechanische componenten in de aandrijflijn te komen, hebben de project-partners hun respectievelijke product- en berekeningskennis ingebracht in de ontwikkeling van een complex simulatieprogramma voor meerdere lichamen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de programma’s Bearinx, DynPre, Samcef-Mecano en DynDP.

Het nu ontwikkelde simulatiemodel voor meerdere lichamen maakt de geïntegreerde berekening van vermoeiingsbelastingen of extreme belas-tingen – zoals bij een noodstop of kortsluiting – met tot nu toe niet haalbare nauwkeurigheid. Het ontwerp van de installatie wordt daarmee wezenlijk betrouwbaarder. De mogelijkheid reeds vroegtijdig te onderzoeken en te beoordelen, geeft zekerheid in het ontwerpproces. De ontwikkelingskosten worden aldus aanzienlijk verminderd omdat ontwerpenveranderingen in een vroeg stadium kunnen worden doorgevoerd.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven