Ga naar hoofdinhoud

Mitsubishi test hydraulische windturbine

Mitsubishi Heavy Industries is op Yokohama Dockyard & Machinery Works begonnen met een praktijktest van een nieuw type windenergiesysteem. In deze turbine heeft de onderneming de conventionele tandwieloverbrenging van rotor naar generator vervangen door een hydraulische overbrenging.

De test is onderdeel van een project dat in september vorig jaar is gestart voor de ontwikkeling van een hydraulische overbrenging voor offshore windturbines. Afhankelijk van de hand van de testresultaten zal MHI de ontwikkeling van een offshore windenergiesysteem in de 7 MW klasse versnellen.

De installatie en inbedrijfname hiervan staat voor komend jaar gepland in de buurt van Hunterston, aan de Firth of Clyde, 40 km ten westen van Glasgow. Serieproductie van een commercieel model staat op de planning voor 2015.

Hydraulische overbrenging
Het systeem in Yokohama is gebaseerd op een bestaande MWT100 windturbine waarbij de met tandwielkastoverbrenging is vervangen door een nieuwe hydraulische overbrenging, de ‘Digital Displacement Transmissie hydraulic drive train’. De overbrenging is gebaseerd op de digitaal geregelde hydrauliektechnologie van Artemis Intelligent Power Ltd. in Edinburgh, dat in 2010 door MHI werd overgenomen.

Het nieuwe systeem biedt een aantal voordelen ten opzichte van eerdere systemen. Toepassing van de hydraulische aandrijving zorgt volgens MHI voor een uitstekend rendement en hoge betrouwbaarheid doordat de conventionele tandwielkast en omvormer vervallen. Deze componenten veroorzaakten regelmatig problemen in de zoektocht naar grootschalige windenergiesystemen.

De nieuwe configuratie zou verder voor lagere kosten zorgen doordat gebruik wordt gemaakt van beproefde hydraulische componenten en materialen en relatief goedkoop generatoren.

De bedoeling is dat de nieuwe turbines in twee projecten worden ingezet: de onshore demonstratie-eenheid in het Verenigd Koninkrijk en een offshore drijvend windmolenpark in de buurt van Fukushima. De werkzaamheden aan deze installaties moeten volgens planning aanvangen in juni 2013 respectievelijk augustus 2014.

CO2-vrije opwekking
MHI is in 1980 begonnen met de ontwikkeling van windenergiesystemen. De onderneming leverde tot op heden meer dan 4.000 eenheden over de hele wereld, met een gezamenlijke productie van 412,4 MW. Met de testresultaten van de eenheid in Yokohama verwacht het bedrijf een snelle vooruitgang te maken in de ontwikkeling van het nieuwe type systeem.

De versnelde ontwikkeling past in het streven van MHI om CO2-vrije energieopwekkingssystemen (wind-, zonne-en geothermische) en met steenkool, aardgas of andere bronnen gestookte systemen met hoog thermische rendement kunnen te aanbieden. Op deze manier wil het bedrijf een bijdrage leveren aan het voorkomen van opwarming van de aarde en het behoud van energiebronnen.

Nawoord redactie
De hydrauliek biedt absoluut de techniek om een windmolen met hydraulische overbrenging (in dit geval een pomp met variabel ingaand toerental en motor met constant uitgaand toerental) te bouwen. De techniek biedt een hoger vermogen/volume-verhouding en maakt dus compact bouwen mogelijk. Daar staat tegenover dat ook hydrauliek onderhoud nodig heeft (filtratie, ontwatering). Of een hydraulische overbrenging in deze vermogensklasse ook een hoog rendement heeft, zoals MHI stelt, zou enige nadere studie vergen.

In het verleden is Koppen & Lethem (inmiddels opgegaan in Doedijns) betrokken geweest bij de ontwikkeling van een vergelijkbaar project in Spanje, maar zover ter redactie bekend is dat stopgezet (en vermoedelijk niet zonder reden). Verder werkt onder meer Siemens aan ‘direct drive’ windturbines, waarbij de relatief kwestbare tandwieloverbrenging vervalt. Aan betrouwbaarder en efficiëntere (puur elektrische) conventionele systemen wordt dus ook gewerkt.

En of het nu zo verstandig is om een windmolen voor de kust van Fukushima neer te zetten ……

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven