Ga naar hoofdinhoud

Miniatuur gewrichten voor micromontagesystemen

Een miniatuur gewrichtsarm maakt het mogelijk om precieze automatiseringsop-lossingen voor de micro-montagetechniek te bouwen. Met Harmonic Drive over-brengingen in de roterende assen kan een resolutie van 0,001° en een herhalings-nauwkeurigheid van +/- 0,02 mm worden bereikt.

In de consumptiegoederenindustrie (navigatiesystemen, mobiele telefonie), de medische techniek, de fijnmechanica en optica is sprake van toenemende miniaturisering en complexiteit. Dat maakt al in een vroeg stadium van het ontstaansproces flexibele automatiseringsoplossingen in de micro- en fijn-mechanica noodzakelijk. Alleen een geautomatiseerd systeem maakt een economisch, kwaliteitsborgend en betrouwbaar fabricageproces mogelijk.

Hierdoor neemt de vraag naar kleine en flexibele systemen voor nauwkeu-rige fabricage, hantering of testen van de kleinste componenten toe. Maar de machines zijn vaak duidelijk groter dan en ook te duur voor het te monteren werkstuk of de feitelijk benodigde werkruimte. Daarom worden fabricageprocessen deels nog altijd handmatig uitgevoerd.

Miniatuur gewrichtsarm
Automatiseringsspecialist Schunk heeft met de miniatuur gewrichtsarm (Miniatur Gelenk Arm ofwel MGA) een modulaire desktop robot ontwikkeld voor de efficiënte oplossing van verschillende automatiseringstaken in de micromontagetechniek. Op basis van een modulair systeem, dat in essentie bestaat uit een Z-as, aangedreven robotgewrichten en een miniatuur-gewricht-draaikoppeling, kan een individuele kinematica voor elke eis uit de branche worden gerealiseerd.


Montageafdeling voor micromontagetechniek met een Schunk MGA microgewrichtsarm.

Dat de nieuwe miniatuur gewrichtsarm zo precies kan werken, berust enerzijds op het concept van precies op elkaar afgestemde, geminiaturi-seerde componenten. Aan de andere kant is het systeem gebaseerd op het gebruik van voor deze toepassing ontwikkelde Harmonic Drive aandrijvingen in de elektrisch aangedreven gewrichtsassen.

Aandrijving
Genoemde bedrijven hebben gezamenlijk een elektrisch aangedreven miniatuur robotgewricht ontwikkeld. In de golfgenerator van de Harmonic Drive overbrenging is een planetaire voortrap geïntegreerd. Daardoor wordt binnen een kleine inbouwruimte een hoge overbrengingsverhouding gerea-liseerd. Door de grote vertraging ontstaat uit de sneldraaiende motoren een groot uitgaand koppel, waardoor hoge versnellingen mogelijk zijn voor dynamische positioneertoepassingen.

De gewrichtsmodule maakt met zijn draaihoek van -135° tot 135° flexibele bewegingen mogelijk. Een in de aandrijving van Harmonic Drive geïnte-greerde mechanische eindaanslag zorgt er voor, dat de kabels geen schade kunnen oplopen en dat de eigen veiligheid van het systeem is gegaran-deerd.

Het volledig artikel vindt u in het oktober-nummer van Aandrijftech-niek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven