Ga naar hoofdinhoud

LAT-relatie MES en Scada

Hoe serieus is de relatie MES en Scada? Sommigen spreken van integratie. Anderen verklaren dat het toch gescheiden zaken blijven en spreken liever van ‘koppeling’. Een kwestie van ‘LAT-ten’? De praktijk leert dat de gebruiker hoe dan ook steeds vaker beide informatiebronnen nodig heeft.

Om maar met de deur in huis te vallen: MES en Scada zijn twee verschillende zaken. Behulpzaam hierbij is het ISA95-model.
In de eerste plaats biedt Scada realtime visualisatie en besturing van een lijn of installatie. Scada laat zien wat er gebeurt in een installatie en stelt de operator in staat om een bepaalde bewerking te starten of te onderbreken of, wat ook veel gebeurt, direct te reageren op bijvoorbeeld een alarm.
 
MES daarentegen is een oplossing voor het genereren en verwerken van relationele data tussen verschillende lijnen. Typische voorbeelden van MES-data zijn data met betrekking tot algemene planning en werkvoorbereiding, materiaal, voorraden, fabrieksbemanning en OEE.

MES wordt vaak gekarakteriseerd als de ‘tussenlaag’ (niveau 3 in het ISA95 model) tussen ERP (niveau 4) en productiebesturing (niveaus 1+2). ERP staat voor wat er in het ‘kantoor’ gebeurt, dus orderontvangst, opdrachtbevestiging en financiële administratie zowel voor inkoop als verkoop. MES fungeert dan als vertaling van orders in concrete acties op de productievloer: het afroepen van personeel, reserveren van machine-uren, gereed maken van grondstoffen, verpakkingen en natuurlijk start van productie.

De productiebesturing wordt in de meeste gevallen verzorgd door PLC’s en industriële PC’s met industriële besturingssoftware waarbij het gevisualiseerd proces wordt door een HMI of een Scada-systeem. Scada brengt dus constant ofwel realtime in beeld wat er op niveau 1 en 2 gebeurt. MES daarentegen is geen visualisatiesysteem, maar eerder een IT-systeem dat werkt met verschillende databases. Het ververst zijn data niet elke seconde, maar in minuten of hooguit uren.

De vier niveaus van het ISA95 model
De vier niveaus van het ISA95 model


Gekoppeld of geïntegreerd
De vraag is nu in hoeverre beide systemen naar elkaar toegroeien. Volgens sommige publicaties zou er zelfs sprake kunnen zijn van een trend richting ‘integratie’ van MES met bestaande Scada-applicaties. Integratie zou dan zoiets moeten betekenen als de beschikbaarheid van een scherm waar zowel de typische Scada-informatie wordt geboden als een selectie van belangrijke MES-data. We kijken naar verschillende voorbeelden naar wat er nu daadwerkelijk in de industriële praktijk gaande is en wat de persoonlijke meningen van specialisten uit de verschillende industrietakken zijn. 

Het volledig artikel vindt u in het juli/augustus-nummer van Aandrijftechniek

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven