Ga naar hoofdinhoud

Kooldioxide reinigt vliegtuigmotoren

Vliegtuigmotoren moeten regelmatig worden gereinigd, omdat de vervuiling van de motoren de aerodynamische eigenschappen verslechtert en een hoger kerosinever-bruik veroorzaakt. Samen met Lufthansa Technik ontwikkelt een team van de afdeling Maschinenbau und Kunststofftechnik van de Hochschule Darmstadt een nieuwe reinigingsproces, dat moet zorgen voor brandstof-besparing en behoud van motorvermogen. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van water maar van CO2 ofwel droog ijs.

De afgelopen maanden werd aan de Hochschule een motorenhal ingericht, die een veilige uitvoering van de testen moet waarborgen en de complexe meettechniek en de motor moet beschermen. De testen worden uitgevoerd aan een motortype dat onder andere in de Boeing 747 wordt gebruikt.

De voor de testen zelf aangekochte circa 4 ton zware motor is gemonteerd op een proefstand in de hal. De diameter van de ventilator aan de ingang van de motor is 2,4 m. Het reinigingsproces moet worden ontwikkeld voor de na de ventilator gemonteerde compressorwielen.

Reiniging met CO2
Voor de nu startende proeven wordt CO2 (droog ijs) rechtstreeks met een straalbuis en perslucht in het inwendige van de compressor gespoten, zonder dat de motor behuizing moet worden opengemaakt of toevoer-leidingen voor de motor worden gedemonteerd. Omdat reiniging zonder dure demontage werkzaamheden kan worden uitgevoerd, maakt het reinigingsproces regelmatig wassen van de vliegtuigmotoren mogelijk. Dat leidt weer tot een continu verminderen van het brandstofgebruik.

Bovendien kan het wassen ook in de koude wintermaanden worden uitge-voerd omdat reiniging verloopt zonder een residu. Aldus wordt het achter-blijven van waterresten, die bij lage temperaturen zouden leiden tot ijsvorming, vermeden.

De onderzoekers rekenen met een brandstofbesparing tot 1%, wat bij een verder toenemend aantal vliegbewegingen een aantrekkelijke afname van het gebruik van een hele vloot oplevert. Medio 2012 moeten de eerste testresultaten klaar zijn.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven