Ga naar hoofdinhoud

Klassiek schip op koolzaadolie

Met een wereldwijd stijgende vraag naar energie, de daarbij behorende prijsstijging en de milieuproblematiek neemt de behoefte aan alternatieve en schonere energie toe. In het kader van het project Fair Energy wordt binnenkort de dieselmotor van het klassieke schip Quo Vadis van de Verenigde Hollandse Zeil Com-pagnie (VHZC) omgebouwd voor koolzaadolie.

De VHZC is een vereniging van 400 beroepsschippers die als doel heeft het wereldwijd bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de Nederlandse zeilende beroeps- en handelsvaart. Het project Fair Energy behelst onderzoek naar haalbare en betaalbare aanpassingen voor binnenvaart (passagier) (zeil)schepen, zee(zeil)schepen en directe toepassingen voor consumenten ‘aan de wal’.

De Quo Vadis van eigenaar Peter Wieberneit fungeert als varend proef- en infor-matiecentrum. Het schip is gebouwd in 1929 en heeft een hulpzeil. De oorspron-kelijke tweecilinder motor van het merk De Industrie uit 1958 is vervangen door de huidige driecilinder van hetzelfde merk. Aan boord zijn nog twee dieselmotoren: een voor het aggregaat (220/380V) en een om de boegschroefmotor en de mast-strijkinstallatie aan te drijven.


De Quo Vadis op het Markermeer met gestreken zeil

Om het schip duurzamer te maken, wordt het schip voorzien van een extra (fok)zeil, zonnepanelen, warmtewisselaars (motorkoelsysteem en boiler CV) en een verticale windturbine. Ook zullen er aanpassingen gedaan worden aan het 24V systeem, het aggregaat (kleiner) en een ander systeem voor de maststrijkinstal-latie. De drie dieselmotoren en de CV moeten op koolzaadolie aangepast gaan worden. Eventueel wordt er aan boord ook een koolzaadpers geplaatst om zelf koolzaadolie te gaan produceren.

Aanpassingen
De belangrijkste energieverbruiker (en vervuiler) blijft natuurlijk de hoofdmotor. Om de motor op koolzaadolie te kunnen laten draaien, moet er een aantal zaken voorverwarmd worden: de brandstof in de tank zelf, de leiding, het filter en de brandstofleiding van de inspuitpomp naar de verstuiver en de verstuiver zelf. De motor kan dan gewoon op koolzaadolie gestart worden. Indien de motor op bedrijfstemperatuur is, kan de verwarming op de motor zelf uit.

Een optie is om een motor met diesel te starten, en na het bereiken van de bedrijfstemperatuur over te laten schakelen op koolzaadolie. Dan kan volstaan worden met een warmtewisselaar op koelvloeistof om de koolzaadolie te verwar-men. Nadeel is dat er dus een tweede brandstoftank nodig is, en je voor het uitschakelen van de motor er weer teruggeschakeld moet worden naar dieselolie.

Het volledig artikel vindt u in het november-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven