Ga naar hoofdinhoud

Innovatiemarathon Twente in 2007 van start

Het plan Grensverleggende Creatieve industrie in Twente is in de prijzen gevallen. Minister Van der Hoeven van Cultuur en Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken hebben de prijzen uitgereikt. Dat betekent dat een deel van de drie miljoen euro die de regering heeft uitgetrokken om de economische waarde van creativiteit beter te benutten, zal worden geïnvesteerd in de regio Twente.

Dit regionale jaarplan is ingediend door de Technologie Kring Twente en behelst een groot aantal activiteiten om in 2007 nieuwe creatieve innovatietrajecten aan te jagen op uiteenlopende locaties in diverse Twentse steden. Met als hoogtepunt een creatieve innovatiemarathon waarbij in vier verschillende steden creatieven en techneuten bij elkaar komen om te werken aan innovatieve voorstellen. De meest kansrijke en inspirerende innovatie krijgt de regionale creativiteitsprijs.

Het Actieplan Grensverleggende Creatieve industrie in Twente, dat werd ingediend door Technologie Kring Twente (TKT), is onder begeleiding van Oost NV tot stand gekomen. Het plan is ontstaan vanuit samenwerking tussen regionaal bedrijfsleven, Kamer van Koophandel, de regionale kennisinstellingen Universiteit Twente, Saxion Hogescholen, AKI-ArtEZ en ROC van Twente en lokale overheden. Oost NV is verantwoordelijk voor de algehele coördinatietaak van het creatieve jaarprogramma. Onderdeel van die taak is om het resterende bedrag van 350.000 euro, dat nodig is om het plan volledig te kunnen uitvoeren, bij elkaar te krijgen. Vanuit deze 350.000 euro zal een aanvullende stroom van investeringen vanuit bedrijfsleven gaan plaats vinden ten behoeve van ontwikkeling van activiteiten.

In totaal werden voor de Creative Challenge Call 425 aanvragen ingediend. Hiervan werden er 39 gehonoreerd. De ingediende projecten werden geselecteerd op basis van kwaliteit, de kracht om nationaal en internationaal meer bekendheid te geven aan creatieve projecten, en de mate waarin de planindieners zelf financieel bijdragen aan de voorgestelde projecten. De Creative Challenge Call is één van de actielijnen in het kabinetsprogramma voor de creatieve industrie. 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven