Ga naar hoofdinhoud

Inductief gevoed snelheidsmonster(tje)

De E-Quickie lijkt van buiten op een ligfiets met een koe-pel of een zweefvliegtuig-cockpit op wielen. Ouderen worden misschien wel aan de Messerschmitt-driewieler herinnerd. De nieuwe elek-tromobiel is geconstrueerd en gebouwd door veertien studenten van de Hochschule Karlsruhe. De clou van het voertuig: het haalt zijn ener-gie niet uit meegevoerde batterijen of accu’s, maar uit elektrische geleiders die in de grond liggen.

Aan de onderzijde van het voertuig zitten de opnemers, die werken volgens het principe van de elektrische inductie. Zij halen de energie uit de geleide-rails en geven die door aan de elektrische naafmotor van de e-mobiel. Het principe is dus niet helemaal nieuw.

In de industrie worden voertuigen voor de aanvoer van goederen op deze manier al van energie voorzien. Deze voertuigen zijn nogal zwaar en traag op grond van de veiligheid.

     
Studenten van de Hochschule Karlsruhe construeerden met de E-Quickie een elektromobiel met draadloze energie overdracht (links). De opnemer is aan de onderzijde van het voertuig gemonteerd.

De studenten willen met dit project laten zien, dat door de modernste mate-rialen en de optimalisering van de ingezette techniek, dergelijke elektrische voertuigen snel en efficiënt kunnen rijden. Ook willen ze aantonen, dat het principe van draadloze energieoverdracht geschikt is voor het individuele vervoer van personen over korte afstand.

Techniek

De componenten van het voertuig – zoals de besturing, remmen en onder-stel – zijn geconstrueerd van hightech materialen. Ook bij de carrosserie van het voertuig speelden gewicht en aerodynamica een grote rol, reden waar-om deze van carbon (koolstofvezels) werd gemaakt. Voor de uiteindelijke bouw werden de aparte onderdelen en uiteindelijk het gehele voertuig in een virtuele windtunnel met behulp van de computer verder geoptimaliseerd.

Een andere werkgroep hield zich bezig met de opbouw van het traject, waarvoor de materialen ter beschikking werden gesteld door SEW-Euro-drive. Twee andere teams hielden zich bezig met energieopname van het voertuig, respectievelijk de veiligheid van het gehele systeem.

Toch accu’s
Het voertuig heeft een totale massa van slechts 60 kg. Door verdere opti-malisering kan dit zelfs tot 40 kg worden gereduceerd. Bij voertuig is de verdeling bestuurder/voertuig 1:10 tot 1:15. De Hochschule streeft met de verdere ontwikkeling van E-Quickie naar een verhouding van 1:2.

Het nieuwe voertuig heeft inmiddels zijn vuurdoop doorstaan. De studenten hebben meegedaan aan de Karlsruher E-Meile en 40 rondjes gereden op de 222 m lange geleiderbaan. Het ging er daarbij niet om aan te tonen hoe snel men zich met de E-Quickie kan voortbewegen, maar vooral om het energe-tisch rendement. De studenten zijn met halfvolle accu’s van start gegaan en met volle accu’s aangekomen.

Waarom eigenlijk accu’s? Voor de aandrijving heeft het voertuig immers geen accu nodig.Maar zo gauw de elektrische geleidingsbaan wordt verlaten, is de energieoverdracht naar de motor onderbroken. Hier fungeren accu’s aan boord van de E-Quickie als energiebuffer, bijvoorbeeld als de garage wordt ingereden. Ze dienen alleen als buffer en zijn beduidend kleiner dan bij elektrische voertuigen, die alle energie uit accu’s halen.

Vooruitzichten
De E-mobiel beschikt over een goede energiebalans. De naafmotor heeft maar een vermogensopname van 2 kW. Desondanks bereikt het voertuig een snelheid van 50 km/h.Maar er zijn meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de E-Quickie.

De Hochschule wil met industriële partner SEW een testparcours gaan bouwen op de campus van de hogeschool om de betrouwbaarheid van het systeem te onderzoeken en om het voertuig op het gebied van energie-behoefte en gewicht verder te optimaliseren. Als dit alles blijkt te voldoen, denken de wetenschappers aan andere trajecten, bijvoorbeeld van de hogeschool naar het slot of van het stadscentrum naar het Forschungs-zentrum Karlsruhe.

Er wordt ook al aan andere toepassingsgebieden gedacht. De draadloze energieoverdracht zou ook kunnen worden gebruikt voor het opladen van de mobiele telefoon zonder laadapparaat of voor goederentransport onder de grond.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven