Ga naar hoofdinhoud

Hydropomp, gasolie en zoutopslag

Akzo Nobel haalt in Twente met behulp van heet water grote hoeveelheden zout uit de bodem. Om bodemdaling te voorkomen, blijven de holtes gevuld met water, met daarbovenop een laagje gasolie om het plafond te stabiliseren. Voor het op peil houden van dit laagje moet periodiek gasolie worden bijgevuld of weggepompt. Voor dit doel bouwde Holland Hydraulics een op maat gemaakt hydraulisch systeem.

Akzo Nobel wint zout door onder druk water de grond in te pompen, waar-door het zout oplost en als pekelwater weer kan worden opgepompt. Daarbij blijft water in de ontstane holte achter om de grond niet te verzwakken. Helaas ontstaan daarbij geen mooie afgeronde holten. Vloer, wand en plafond nemen zeer grillige vormen aan waarbij door kerfwerking scheuren kunnen in het plafond ontstaan. In het ergste geval leidt dit tot het verzak-ken van de grond tot aan het aardoppervlak.

Akzo Nobel heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in de stabiliteit van de zoutholtes. Verder loopt het concern vooruit op mogelijk toekomstig gebruik van niet meer gebruikte zoutholtes voor de strategische opslag van gasolie.

Eisenpakket
Er is een behoorlijke druk nodig om de gasolie in de holtes te krijgen. Om het oliepeil en de oliekwaliteit op het juiste peil te houden, moet de olie ook periodiek worden afgevoerd. Hiertoe rijdt een omgebouwde tankwagen de zoutholtes af. De vrachtwagen moet gasolie dus zowel de grond ín als úit kunnen pompen.

De applicatie stelde nogal wat eisen aan dat pompsysteem. Afhankelijk van de diepte bedraagt de vereiste druk 30 bar à 35 bar. Een standaard gas-oliepomp die de vereiste druk aan kan is niet voorhanden. Omgekeerd heeft gasolie eigenlijk eigen een te lage viscositeit voor een hydrauliekpomp. Een tweede eis was dat de gasolie een zekere reinheid moet hebben om een goede werking en lange levensduur van de pomp te garanderen.

Een derde eis was, dat de pompinstallatie moest voldoen aan de eisen van het Mijnbouwbesluit en van het Accord européen relatif aux transports internationaux de marchandises dangereuses par route (ADR). Omdat de verbouwde tankwagen op de openbare weg rijdt, moet het hele systeem ook voldoen aan de eisen van de Rijksdienst voor het Weg-verkeer.

Technisch een belangrijke eis is de bestandheid van het systeem tegen corrosie.

Oplossing
Holland Hydraulics nam de uitdaging aan. Dat heeft heel wat meer hoofd-brekens gekost dan het op het eerste gezicht lijkt. Door een paar modifi-caties aan te brengen aan een hydropomp creëerde het bedrijf een pomp die gasolie met 35 bar kon verpompen. De oplossing voor de reinheid werd gevonden in een schraapfilter.

Het gehele systeem was complex door de aard van de vloeistof en de mate van vervuiling daarvan. Het hydraulisch schema blinkt uit door eenvoud. Het geheel wordt aangedreven door een Hatz SilentPack.

Het volledig artikel vindt u in het september-nummer van Aandrijf-techniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven