Ga naar hoofdinhoud

Hybride reachstacker

Konecranes heeft met de SMV 4531 TB5 HLT een hybride reachstacker geïntroduceerd voor containertransport met een hefvermogen van 45 ton. De reachstacker beschikt over een hybride diesel-elektrische aandrijflijn, een geëlektrificeerd hydraulisch hefsysteem en een energiebuffer voorzien van een super condensator. Deze heftruck vermindert het brandstofverbruik en de emissies met tenminste 30%, biedt betere prestaties en accelleratie en reageert soepeler op de commando’s van de bestuurder.

De nieuwe Konecranes hybride reachstacker biedt afnemers aanzienlijke kostenbesparingen en milieuvoordelen. Het geschatte brandstofverbruik bij normale omgang met volledig geladen containers zal tenminste 30% lager zijn dan dat van vergelijkbare diesel reachstackers. Dit wordt gerealiseerd door de elektrificatie van het energietransport over de gehele aandrijflijn, het hydraulische hefsysteem en het energie opslagsysteem.

“Functiespecifieke elektromotoren, voorzien van een regeneratieve modus, leveren de kracht voor het rijden en heffen. De energie die wordt opgewekt bij het remmen en laten zakken van de last wordt herwonnen en opgeslagen voor later hergebruik. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van het dieselverbruik en verlaagt de invloed op het milieu. Ondertussen neemt de productiviteit toe dankzij een snellere respons en een betere accelleratie”, zegt Anders Nilsson, Technical Director, Konecranes Lift Trucks.

“Misschien wordt de dieselmotor van de hybrid reachstacker in de toekomst vervangen door een andere bron van elektrische energie, afhankelijk van de beschikbare technologie en prijs. Voorbeelden hiervan zouden brandstofcellen of een vermogensbuffer kunnen zijn, die kunnen worden opgeladen via het elektrisch net”, vervolgt Nilsson.

Elektrificatie van de aandrijflijn
In een conventionele reachstacker wordt de aandrijflijn gevormd door een diesel-/mechanisch systeem dat bestaat uit een dieselmotor, koppelomvormer en transmissie. De dieselmotor levert de energie voor de voortbeweging. De overbrenging van het vermogen vindt mechanisch plaats, waarvoor een complexe mechanische versnellingsbak is vereist. De bij het remmen opgewekte energie wordt omgezet in warmte die wordt afgestaan aan en afgevoerd door de omgevingslucht.

In de nieuwe Konecranes hybride reachstacker bestaat de aandrijflijn uit een in serie geplaatst diesel-elektrisch systeem, gevormd door een dieselmotor, een elektrische generator en een elektrische tractiemotor. De dieselmotor draait met een constant toerental voor een optimaal brandstofverbruik en drijft de generator aan. De voortstuwing wordt geleverd door een elektromotor die een integraal onderdeel van de aandrijfas vormt. Deze motor genereert ook elektrische energie bij het remmen, wat de noodzaak tot mechanisch remmen minimaliseert en energie bespaart.

Elektrificatie van het hydraulische hefsysteem
In een conventionele reachstacker drijft de dieselmotor mechanisch de variabele zuigerpompen aan die de hydraulische energie leveren voor het heffen en de besturing. De energie die wordt opgewekt bij het laten zakken van de last, wordt gedissipeerd aan en afgevoerd door de omgevingslucht.

In de nieuwe Konecranes hybride reachstacker worden de hydraulische pompen elektrisch gevoed en elektronisch bestuurd. Functiespecifieke elektromotoren drijven de pompen aan die de hydraulische energie leveren voor het heffen en de besturing. De snelheid van deze pompen kan worden geregeld, onafhankelijk van het toerental van de dieselmotor. Nog belangrijker is het feit dat het retourdebiet van de hydraulische cilinders niet in warmte wordt omgezet, maar wordt teruggevoerd via de pompen die nu reageren als hydraulische motoren en zo elektrische energie opwekken.

Opslag van elektrische energie
Een traditionele reachstacker beschikt over conventionele accu’s voor het starten van de motor en de voeding van de elektrische systemen, inclusief de lichten.

De Konecranes hybride reachstacker beschikt over een supercondensatorcircuit voor energieopslag dat is aangesloten op het elektrische systeem. Dit circuit slaat het herwonnen elektrische vermogen op voor later hergebruik en staat de dieselgenerator bij in de levering van elektriciteit bij piekmomenten in de vermogensvraag.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven