Ga naar hoofdinhoud

Herwinbare brandstoffen in de scheepvaart?

De Gesellschaft für Angewandten Umweltschutz und Sicherheit im Seeverkehr mbH (Gauss) heeft aan de Hogeschool van Bremen de resultaten gepresenteerd van een haalbaarheidsstudie naar de toepasbaarheid van herwinbare brandstoffen binnen enkele takken van de scheepvaart. Momenteel wordt een projectgroep samengesteld voor de aanvraag respectievelijk verwerking van een demonstratieproject waarbij koolzaadolie centraal staat.

Volgens de huidige kennis lijkt plantaardige olie (meer specifiek: koolzaadolie) als biobrandstof in de Noord-Europese scheepvaart in het voordeel te zijn ten opzichte van biodiesel. Uitgangspunt voor deze beoordeling zijn de bepalingen van de energie- en milieubalans van beide brandstoffen. Onderzoeken binnen het project gaven aan dat gebruik van herwinbare brandstoffen in de scheepvaart onder zekere randvoorwaarden mogelijk is. Een praktische ombouw voor het gebruik van koolzaadolie in de scheepvaart is echter nog niet voorhanden.

Werken aan de toekomst
Het bedrijfsleven is al succesvol geweest bij ombouw van motoren in bedrijfswagens. Fabrikanten van plantaardige oliën werken aan het ontwikkelen van de juiste brandstofsamenstelling. Wetenschappers kijken vooral naar het raamwerk en de potentie voor het gebruik van biologische brandstoffen. Andere zaken die nog moeten worden geregeld voor een succesvolle toepassing zijn verbetering van het productieproces en de normering voor koolzaadbrandstof en de optimalisering van de brandstofverneveling bij het gebruik van moderne diesel- inspuitsystemen met koolzaadolie.

De uit de haalbaarheidsstudie verkregen gegevens moeten worden omgezet naar de praktijk. Hiertoe moeten wel projectmiddelen en deelname van het bedrijfsleven en de regio’s zijn gegarandeerd. Er wordt nu getracht een demonstratieproject op te zetten met kleine schepen in gevoelige gebieden, zoals scheepvaartverkeer in het stads- en havengebied van Bremen en Bremerhaven of de recreatiescheepvaart in het nationale park Wattenmeer. Momenteel wordt een projectgroep samengesteld voor de aanvraag respectievelijk verwerking van dit demonstratieproject. Tijdens de looptijd van dit project worden machinebouwers, reders, eigenaren van oliemolens en boeren benaderd om de acceptatie van het project te verbeteren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven