Ga naar hoofdinhoud

HBM toont trends data-acquisitie

Een internationaal onderzoek van HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) naar trends in de ontwikkeling van data-acquisitie apparatuur laat een aantal opvallende uitkomsten zien. Het onderzoek, dat uitgevoerd werd in zeven talen, bevatte zestien vragen over data-acquisitie apparatuur en haar functionaliteit. In het totaal reageerden wereldwijd meer dan 600 technici.
 

HBM heeft het onderzoek uitgevoerd, omdat het bedrijf de indruk had, dat de vraag naar apparatuur en software voor data-acquisitie en -analyse onder invloed van de steeds korter wordende productcycli en complexere technologie snel verandert. Een belangrijke uitkomst van de DAQ-survey van HBM was, dat het aantal meetkanalen voor test- en meetopstellingen snel toeneemt. In Amerika worden momenteel in 19% van alle meet- en testopstellingen al tussen de 32 en 64 meetkanalen gebruikt; in 22% van de gevallen zelfs 64 of meer.

Wereldwijd liggen die percentages met 14% en 11% nog aanmerkelijk lager, maar HBM verwacht, dat de toename van het aantal meetkanalen wereldwijd snel zal doorzetten. De toename van het aantal kanalen gaat echter niet ten koste van de nauwkeurigheid, integendeel zelfs. 41% van de respondenten heeft behoefte aan apparatuur met een nauwkeurigheid tot 0,1% van de gemeten waarden, terwijl 21% een nauwkeurigheid tot 0,05% eist. Ook de snelheid wordt steeds belangrijker. De meeste technici gebruiken tegenwoordig sampling rates tot 10.000 samples/sec, maar een groot aantal (11%) werkt al met meer dan 50.000 samples/sec. De markt vraagt dus om steeds nauwkeuriger en snellere data-acquisitiesystemen, die bovendien flexibel en schaalbaar zijn.

HBM toont trends data-acquisitie
Trends binnen data-acquisitie zijn meer-kanalen, snelheid, gebruik van PC en de inzetbaarheid van mobiele systemen (foto: Paul Quaedvlieg)

PC zeer populair

Als het gaat om de configuratie van data-acquisitie systemen heeft 86% van de respondenten een duidelijke voorkeur voor het gebruik van een PC voor de acquisitie, opslag en analyse van data. Geïntegreerde tools voor opslag en beheer van data in de instrumenten zelf of in dataloggers zijn de helft minder populair. Die trend is in lijn met de toenemende vraag naar meer flexibiliteit van data-acquisitie systemen, waaraan de PC veel beter tegemoet komt. De PC is namelijk een mobiel en toch robuust apparaat voor het verzamelen en analyseren van data. Ook is de PC dankzij USB- en Ethernet-interfaces beter toegerust om data met andere locaties uit te wisselen. Voor de connectiviteit wordt ook de veldbus-technologie genoemd, maar die wordt met name in Europa veel gebruikt.

Meer mobiele systemen
Data-acquisitie systemen worden het meest gebruikt voor experimentele en structurele spanningsanalyse en voor laboratoriumtests van materialen en componenten, dat zijn dus vooral stationaire toepassingen. Mobiele data-acquisitie systemen worden echter wel steeds belangijker. Wereldwijd maakt gemiddeld 34% van de technici daarvan gebruik, maar dat percentage ligt in landen als China, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika al veel hoger. Het gaat dan vooral om systemen in voertuigen of in de open lucht, waar de omstandigheden variabel en minder goed beheersbaar zijn. Van de tests en metingen wordt bij 18% uitgevoerd bij temperaturen boven de 60°C, terwijl 11% wordt uitgevoerd in zeer koude omstandigheden beneden de -20°C. Ook dat soort omstandigheden stelt hoge eisen aan data-acquisitie apparatuur.

De uitkomsten van het onderzoek stellen HBM in staat om beter in te spelen op de wensen van de markt. De marktbenadering, die HBM heeft ingezet met de overname van nCode en de ontwikkeling van de SoMat-, QuantumX en Genesis HighSpeed-productlijnen stelt HBM nu in staat om een compleet assortiment van geavanceerde meetopnemers, elektronica voor signaalverwerking, data-acquisitie systemen en meetsoftware te leveren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven