Ga naar hoofdinhoud

Handmeetkit biedt objectieve data

De RIHM (Rotterdam Intrinsic Hand Myometer) meet de kracht die intrinsieke handspieren kunnen leveren. Op basis van de gemeten waarden is een betrouwbare uitspraak te doen over de bijbehorende zenuwactiviteit in de hand.

Om na te gaan of bepaalde therapeutische behandelingen effect hebben, werd lange tijd gebruik gemaakt van MMST (Manual Muscle Strenght Test). Bij deze test wordt uitgegaan van de persoonlijke gewaarwording van de onderzoeker. Objectiviteit en lineariteit zijn niet de sterkste eigenschappen van deze methode. Vooral in het uiterste meetbereik – met name bij geringe krachten – zijn de ‘meetwaarden’ meer grove schattingen dan kwantificeerbare gegevens. Therapeuten in het Erasmus Medisch Centrum lieten Med.Engineers daarom een eigen instrument ontwikkelen.

Om te weten of bepaalde behandelingen wel of geen effect hebben, moet de kracht van de spieren op een betrouwbare en nauwkeurige manier worden gemeten. Op basis hiervan zijn uitspraken te doen over de vooruit- of achteruitgang en aanpassing van de behandeling. Tevens zijn meetgegevens van belang om bijvoorbeeld aan te tonen of iemand wel of niet geschikt is om terug te keren in het arbeidsproces.

Constructie

Bij de RIHM houdt de therapeut het rechtergedeelte van het instrument vast terwijl de patiënt via de lus de belasting overdraagt op het mechanische gedeelte waarin zich een loadcell bevindt. Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de geleverde kracht zijn externe invloeden zoals wrijving, door de therapeut geïntroduceerde krachtmomenten en hysterese geëlimineerd.

Het instrument is zodanig geconstrueerd dat uiteindelijk maar één vrijheidsgraad overblijft: de kracht loodrecht op de onderzochte spier. Dit is gerealiseerd door een combinatie van mechanische koppelingen. Verder is het instrument zodanig ontworpen dat de onderzoeker geen grote krachten hoeft te leveren om de belasting van de proefpersoon te kunnen opvangen. De meetresultaten zijn af te lezen op een LCD dat zich bovenop het handvat bevindt.

Het volledige artikel kunt u lezen in de januari-uitgave van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven