Technologie nieuws

Frequentieregelaars worden gebruikt om het toerental van draaistroommotoren te variëren naar gelang het proces vereist. Om deze manier is energie is te besparen. Het vermogen wordt immers niet meer ‘gesmoord’ (omgezet in warmte) door bijvoorbeeld een klep te sluiten, maar teruggebracht door het toerental van de motor te verlagen. Aproco daagt (productie)bedrijven uit op basis hiervan een beslissing te nemen.

Aproco is importeur en distributeur van diverse elektrotechnische artikelen zoals elektromotoren, encoders en speciale industriële connectoren. Het bedrijf wordt dagelijks geconfronteerd met het relatief hoge energieverbruik van elektromotoren. Door de hoge energieprijzen zijn veel bedrijven bewust bezig met energieverbruik. Ook thema’s als CO2-reductie en duurzaamheid staan op de agenda.

Ondanks deze trend is Aproco verbaasd dat er niet méér gebruik wordt gemaakt van de energiebesparende voordelen die een frequentieregelaar biedt. Nog steeds gebruiken OEM-ers deze componenten voornamelijk uitsluitend om het regelgedrag van de machine te beïnvloeden. Terwijl er zoveel meer mee kan.

Berekeningen
Uit de berekeningen van Aproco blijkt dat vooral motoren die zwaarder zijn dan 9 kW in aanmerking komen voor een frequentieregelaar. Voor lagere vermogens is de investering niet rendabel. Bij elektromotoren vanaf 75 kW die continu draaien, zijn per jaar en per motor besparingen van vele duizenden euro’s te behalen wanneer gebruik wordt gemaakt van een frequentieregelaar met specifieke software. Dit geldt met name applicaties zoals pompen en compressoren.

Maar software biedt ook de mogelijkheid om het energieverbruik te bewa-ken door verschillende parameters te loggen. Op deze manier ontstaat inzicht in de effectiviteit van de motoren. Bovendien is deze informatie te gebruiken om een veroudering (dus efficiencyverlies) van de elektromotor vast te stellen.

Vier diensten
Om bedrijven te helpen bij het bepalen van hun besparingspotentieel en het eventueel verzilveren hiervan, is Aproco gestart met een viertal diensten. De eerste betreft de pre-audit waarin de besparingsmogelijkheden binnen een bedrijf worden verkend en samengevat in een rapport. Bij de audit gaat het bedrijf een stapje verder en wordt nauwkeurig bepaald hoe groot de mogelijke energiebesparingen zijn. Bij voldoende besparingspotentieel kan het bedrijf optie drie kiezen: de aanschaf van frequentieregelaars en soft-ware.

Wanneer de audit uitwijst dat de besparingsmogelijkheden van de aanwe-zige apparatuur voldoende perspectieven bieden, biedt Aproco aan om de benodigde apparatuur en software gratis te plaatsen. Als ‘tegenprestatie’ vraagt het bedrijf dan een percentage van de energiebesparing.

Het volledig artikel vindt u in het maart-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven