Ga naar hoofdinhoud

FOM en Radboud samen in magneetonderzoek

De Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting voor Fundamenteel Onder-zoek der Materie (FOM) zetten gezamenlijk een stap voorwaarts om hun natuur-kundig materiaalonderzoek te versterken. Ze investeren samen in het Nijmeegs Laboratorium voor Hoge Magneetvelden (HMFL). Op 23 augustus ondertekenen beide instituten hiertoe een overeenkomst.

Beide partijen vormen één bestuur en voeren gezamenlijk onderzoeks-programma’s uit. De samenwerking is van grote betekenis voor de innovatie op het gebied van materialen en past in twee ambities van het kabinet. Het Ministerie van OCW wil in Nederland een grootschalige wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur scheppen. Materialenonderzoek is één van de speerpunten van het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

HFML
Op de Nijmeegse campus ontstaat een grootschalig onderzoekscentrum, waar behalve met hoge magneetvelden ook met vrije-elektronen lasers onderzoek wordt gedaan. Beide partijen dragen er zo gezamenlijk zorg voor, dat wetenschappelijke programma’s tot stand komen die goed aansluiten bij de nationale en Europese onderzoeksagenda’s en die sterk op innovatie gericht zijn. Het fundamentele onderzoek in het HFML is een voedingsbodem voor innovatie en voor de versterking van de kennis-economie.


Blik in het huidige Nijmeegse Laboratorium voor Hoge Magneetvelden (foto’s: Dick van Aalst)

Het Nijmeegse Laboratorium voor Hoge Magneetvelden is een bijzondere onderzoeksfaciliteit. De hoge magneetvelden van het HFML maken het mogelijk uniek onderzoek te doen omdat materialen onder deze experi-mentele situaties al hun geheimen weergeven, zonder dat ze veranderen. Onder meer de Nobelprijswinnaars Novoselov en Geim doen in HFML onderzoek naar de eigenschappen van grafeen.

Het HFML is leider van een Europees consortium dat beoogt de drie grootste magneetveldlaboratoria in Europa (Nederland, Duitsland en Frankrijk) om te vormen tot één cluster van onderzoeksfaciliteiten, waarmee Nederland wereldwijd vooroploopt op het gebied van wetenschap in hoge magneet-velden en magneettechnologie en de toepassingen op het terrein van materialenonderzoek. 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven