Ga naar hoofdinhoud

EU-doelstelling biobrandstof niet haalbaar

10% van de brandstof verbruikt door autoverkeer moet in het jaar 2020 bestaan uit biobrandstof; brandstof gemaakt uit plantenresten. Althans, dat wil de Europese Unie. Uit het werk van de deze week Technische Universiteit Eindhoven gepromoveerde onderzoeker Anna Sues blijkt echter dat in Europa niet genoeg plantenresten zijn om dit doel te halen.

Zelfs wanneer in de transportsector alle beschikbare plantenresten in Europa op de meest efficiënte manier worden gebruikt, komen we niet verder dan 9,5%, stelt Sues in haar proefschrift. Maar ook dat cijfer zal in de praktijk verre van haalbaar zijn. Volgens Sues lukt het nooit om werkelijk alle residuen te verzamelen.

Verder is het overgrote deel van de Europese bossen privébezit, zodat met veel partijen moeten worden onderhandeld over contracten. “De ambitie van de Europese Commissie is onrealistisch”, concludeert de promovenda van de faculteit Scheikundige Technologie.

Meer opbrengst mogelijk?
Sues heeft de hoeveelheid biomassa die op duurzame wijze uit de Europese natuur is te halen, onderzocht. Dat wil zeggen: zonder bossen te kappen en zonder nieuwe aanplant, maar door bladeren en takken te verzamelen. De oplossing zit volgens haar niet in het importeren van biomassa, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika. Door het vervoer van de relatief zware biomassa komt extra CO2 vrij en stijgt de prijs te veel.

Ook het vergroten van de hoeveelheid biomassa door nieuwe aanplant ligt niet voor de hand. In deze tijd van voedseltekorten en stijgende voedselprijzen stuiten deze ‘energy crops’ op veel weerstand.

Liever elektrische auto’s
Sues vergeleek ook het rendement van een biobrandstof voor gebruik in auto’s met een verbrandingsmotor met dat van elektriciteitsopwekking uit biomassa te maken en vervolgens het gebruik van elektrische auto’s. De beste optie bleek het omzetten van biomassa naar elektriciteit en dat gebruiken voor elektrische auto’s.

Verder bekeek ze welk type biobrandstof zich het best leent om de EU-doelen te verwezenlijken: synthetic natural gas (SNG), methanol, Fischer-Tropsch brandstoffen en waterstof -elektriciteit. SNG komt als beste uit de bus en kan direct in het aardgasnet gebruikt worden. Helaas is de maximaal haalbare productie slechts 4% van het aardgasverbruik. Methanol en waterstof bleken geen optie: ze zijn duur en geven meer verontreiniging.

Sues pleit in haar proefschrift voor een nieuw belastingssysteem dat de verdere introductie van biobrandstoffen kan helpen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven