Ga naar hoofdinhoud

Energiesysteem van de toekomst

Het Duitse ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE) heeft een standpunt bepaald, dat de eisen voor een nieuw economisch ontwerp voor het toekomstig energiesysteem omschrijft. Het FVEE bekijkt de uitvoering zowel vanuit een technisch als uit politiek oogpunt. Het positiemanuscript ‘Ökonomische Aspekte eines neuen Stromsystemdesigns‘ is te vinden op internet.

Een comité van het ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien (FVEE) heeft in juni 2013 een positiebepaling uitgewerkt, dat de doelen en dimensies van het ontwerp van het energiesysteem van de toekomst beschrijft en aanbevelingen formuleert.

In een energiesysteem van de toekomst zullen hernieuwbare vormen als wind- en zonne-energie de belangrijkste pijlers zijn voor de energievoorziening. Het huidige, op maximale productie gebaseerde marktsysteem is niet ingericht om grote aandelen van deze hernieuwbare energie te verwerken, omdat deze wel bij benadering grenzeloos energie opwekken, maar te maken hebben met hoge investering- en kapitaalkosten.

Een nieuw systeemontwerp moet de verdere toename van de hernieuwbare energie garanderen en technische innovaties stimuleren om de kosten en het materiaalgebruik te verminderen evenals het ondersteunen van burgerinitiatieven.

De EEG als bewezen herfinancieringsmechanisme moet ook verder worden ontwikkeld, zodat de installaties van hernieuwbare energie in toenemende mate bijdragen aan het energiesysteem, waarbij de uitvoering van de installaties beter worden afgestemd op de systeemeisen.

Opslag
Door de fluctuatie in opbrengst bij hernieuwbare bronnen heeft het nieuwe energiesysteem een veelvoud aan mogelijkheden nodig van flexibele oplag voor het overbruggen van periodes van een productieoverschot en tekort. De flexibele opties hebben daarom binnen het systeemontwerp een dienende functie en moeten zich aanpassen aan de fluctuaties.

De bestaande markten voor het optimaliseren van het gebruik van de bestaande installaties moeten in dit perspectief worden aangepast aan het mechanisme van de capaciteit, waardoor de vermogensvraag kan worden geleverd, zodat de veiligheid van levering als openbaar belang is geborgd.

De maatstaf voor de beoordeling van instrumenten is de toekomstige open dynamische economische efficiëntie voor het minimaliseren van de systeemkosten op lange termijn, rekening houdend met innovatieve potenties, leerprocessen met technologieën en kostenontwikkelingen door externe invloeden in de fase van de systeemtransformatie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven