Ga naar hoofdinhoud

Energiebesparing door regelbare luchtdosering

Energie is voor Grasdrogerij Hartog een forse kostenpost en daarom is voor directeur Wil Hartog investeren in duurzame maatregelen lucratief. Met frequentie-regelaars wordt het toerental van de ventilator van ’s werelds grootste droogtrom-mel met 200 min-1 verlaagd. Daarmee bespaart hij liefst 50% energie.

Wil Hartog verwierf grote faam door als enige Nederlander ooit de TT van Assen te winnen. De ex-motorcoureur nam in de jaren tachtig het direc-teurschap van Grasdrogerij Hartog in Lambertschaag over van zijn vader. Het drogen van gras, klaver of luzerne kwam na de Tweede Wereldoorlog tot bloei, met de nodige ups en downs. Het aantal drogerijen is in de loop van decennia wel sterk afgenomen.

Debietregeling

Vanuit een gasgestookte oven wordt de warme lucht met het product door de ventilator door de trommel heen gezogen. Met een computer is de capa-citeit afgesteld op 350.000 m3 lucht per uur. Voor de debietregeling van zijn grootste droogtrommel (goed voor 50 ton materiaal) gebruikte Grasdrogerij Hartog voorheen een smoorklep, die 30 % van de luchtstroom smoort. De motor draait dan het volle toerental.

Er is veel energie te besparen door het motortoerental terug te draaien en geen smoorklep toe te passen. Voor het opgenomen vermogen voor een ventilator geldt een derdemachtskromme. In een theoretische benadering is bij een regelklep bij 30% smoren het vermogen 93% van het totale vermo-gen. In bedrijf neemt de motor zo’n 1.100 A op (700 kW). Het opgenomen vermogen bij het terugregelen van de luchtsnelheid met een regelaar is 34 % ofwel 255 kW. Dat is een vermogensbesparing van 445 kW!

Vervanging

In 2008 verving Digit Elektrotechniek de verouderde regelaar (die door middel van weerstanden het toerental van de ventilator bepaalde) door een frequentieregelaar van Control Techniques. Hartog kan daarmee toerental van de 700 kW sleepringankermotor reduceren van 1000 min-1 naar 800 min-1, afhankelijk van de vochtigheid van het product dat wordt aangevoerd.

Volgens Hartog is de investering na drie jaar terugverdiend en leidt de toepassing tot een energiebesparing van 50% ten opzichte van het beno-digde vermogen bij vol toerental.Gezien zijn jaarlijkse energierekening is hij voortdurend op zoek naar innovaties en optimalisatie van het droogproces.

Het bedrijf streeft naar een continue verbetering van kwaliteit, geur, kleur en smaak en een duurzaam energiegebruik. Doel is om binnen twee jaar te investeren in een warmteterugwinsysteem. Andere mogelijkheden ziet hij in een warmteopslag in de bodem op meer dan 60 m diepte. In de zomer produceert zijn bedrijf veel warmte, daarmee kan het ’s winters het naast-gelegen glastuinbouwbedrijf verwarmen.

Het volledige artikel vindt u in het oktobernummer van Aandrijftechniek en in nummer 8 van De Molenaar.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven