Ga naar hoofdinhoud

Energie in de woestenij

Het geowetenschappelijk meetnet vertoont hiaten, want waar geen stroom is, kan geen data worden verzameld. Veel afgelegen gebieden zijn tot nu toe witte vlekken in het datalandschap. Een nieuw energievoorzieningsysteem biedt uitkomst.

Niemand kan vandaag de dag zonder actuele informatie. Dalbewoners willen de maximale waterhoogten weten, wetenschappers speuren naar aardbevingen en investeerders roepen om windgegevens voor een gepland windmolenpark. Voorwaarde voor de bepaling van deze data is een fijnmazig net van automatisch werkende meetstations. Dit net vertoont echter hiaten omdat op veel plaatsen de energie voor het functioneren van de apparatuur ontbreekt. Momenteel komt de noodzakelijke stroom meestal van zonnecellen, wat echter geen garantie is voor ononderbroken energievoorziening. Vooral ’s winters, wanneer sneeuw en ijs op de cellen liggen en extra energie nodig is voor verwarming van de sensoren, is zonlicht alleen niet voldoende. Soms is het ook eenvoudig te duur.

Een uitkomst belooft het gezamenlijke project ‘Everest’ te zijn, waaraan wordt deelgenomen door veertien onderzoeks- en industriepartners uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Zaakvoerder is het Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Het nieuwe systeem combineert zonnecellen en batterijen met andere energiebronnen zoals een brandstofcel, een windmolen, een Stirling- of een thermo-elektrische generator. Een energiemanagementsysteem van ISE en elektronicabedrijf Pairan uit Göttingen knoopt de afzonderlijke aggregaten aan elkaar, schakelt ze naar behoefte in of uit en geeft alle bedrijfsdata door aan de centrale.

De ‘Everset-Box’ is er in een miniversie met een vermogen van ongeveer 50 W en als maxi-uitvoering met maximaal 1000 W. De modulaire bouwwijze maakt universele toepassing mogelijk. Behalve weerstations kunnen ook telecommunicatievoorzieningen, de verkeers- en de veiligheidstechniek van het robuuste voedingspakket worden voorzien.

Een eerste proeve van bekwaamheid moeten de Everest-boxen de komende winter in het Zwarte Woud afleggen. In het komende jaar zijn verdere duurzaamheidstesten gepland in de Alpen, in het dal van een rivier en op enkele platforms op zee.

De foto toont een meetstation in Wallis in de Zwitserse Alpen. (foto: Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven