Ga naar hoofdinhoud

Elektrische auto’s draadloos opladen

Als elektrische voertuigen massaal worden ingevoerd, moet er voor worden gezorgd dat de accu’s snel en pro-bleemloos weer kunnen wor-den opgeladen. Deze infra-structuur voor het laden ont-breekt nog. Wetenschappers van het Institut für Elektrische Energiewandlung en het Insti-tut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen aan de Universität Stuttgart ontwik-kelen een concept, waarmee elektrische auto’s draadloos met behulp van inductie kunnen worden opgeladen.

Het inductieve laadstation zal in de toekomst in de grond verzonken kunnen zitten. Terwijl de elektrische auto staat geparkeerd, wordt de accu van de auto bijna vanzelf weer opgeladen. Andere laadconcepten, waarbij elektrische auto’s met een kabel aan een laadzuil wordt aangesloten, zijn in een stad in grote aantallen een probleem. Deze laadplaatsen hebben extra parkeerruimte nodig en zijn ze minder comfortabel, omdat de bestuurder bij weer en wind moet uitstappen om de steker in de contactdoos te stoppen.

Inductief opladen
Voor het opladen van de elektrische auto met inductie wordt een in de grond verzonken primaire spoel aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Als er een stroom door loopt, wekt deze een magnetisch veld op, dat in een secretaire spoel in de vloer van de auto de spanning opwekt om de accu op te laden.

In een laboratoriummodel konden de ingenieurs uit Stuttgart een rendement van meer dan 90 % halen, wat overeenkomt met die van een conventioneel laad-apparaat. Ook is het niet nodig om de auto precies boven de spoel te plaatsen: het laadsysteem maakt positie toleranties van 25 cm mogelijk.

In december 2011 moet het eerste prototype klaar zijn. Het zal contactloos een vermogen kunnen overbrengen van 3 kW, voldoende om een voertuigbatterij van 12 kWh (die in een personenauto voor 100 km energie levert) in vier uur weer worden opgeladen.

Smart grid
Een ander aspect van het onderzoek betreft de integratie van het inductieve laadsysteem in de intelligente stroomnetten van morgen (smart grid). Daarvoor is het noodzakelijk, dat de elektrische energie in beide richtingen draadloos kan worden overgebracht, waarbij de batterijen van de elektrische auto’s kunnen worden gebruikt als voorraad in het energieverzorgingsnet.

Op deze manier kan overtollig energie weer terugvloeien in het net en schom-melingen in het netwerk stabiliseren, die ontstaan als er meer zonne- en wind-energie wordt gekoppeld aan het stroomnet. Batterijen hebben hier een duidelijk voordeel ten opzichte van piekbelastingcentrales, omdat ze sneller reageren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven