Ga naar hoofdinhoud

Efficiënt recycling-proces voor zeldzame aardmetalen

Het Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in Dresden heeft een proces ontwikkeld voor de terugwinning van de zeldzame aardmetalen neodymium en samarium uit magnetische grondstoffen en magnetische materiaalmengsels. Dit recyclingproces is gebaseerd op een geschikte combinatie van pyro-metallurgische en natte chemische processtappen. Het wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit met betrekking tot de recyclebare grondstoffen en mengsels, terwijl de haalbare opbrengst en de zuiverheid van het product groot zijn.

Door de sterke toename van regeneratieve energie en elektromobiliteit spelen magnetische grondstoffen op basis van de zeldzame aardmetalen neodymium en samarium een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Ondanks de groeiende mondiale vraag naar zeldzame aardmaterialen wordt op dit moment nauwelijks recycling van deze grondstoffen toegepast.

Met de ontwikkeling van dit recyclingproces positioneert het instituut zich als nieuwe partner bij terugwinning van economisch strategische grondstoffen met als doel, het recyclingproces (in samenwerking met partners uit de industrie en onderzoek) technisch op grote schaal te kunnen uitvoeren.

Meerdere processtappen
Het is de onderzoekers gelukt om de benodigde tijd en hoeveelheid chemicaliën in vergelijking met bekende processen sterk te verminderen, zodat het recyclingproces efficiënter en milieuvriendelijker verloopt. Hierdoor kan in veel gevallen worden afgezien van de kostbare processtap voor het scheiden van aparte zeldzame aardmetalen door ionen uitwisseling. Ook de optimale procesbewaking en de terugwinningsmogelijkheid van voor het recyclingproces gebruikte chemicaliën is van groot belang.

De complete procesketen van de recycling kon al op laboratoriumniveau met succes worden gedemonstreerd. Uitgaande van verschillende materiaalmengsels werd via de processtappen breken, scheiden, verzamelen, filtreren, splitsen, schoonmaken en calcineren een kwantitatieve hoeveelheid van het oxide van neodymium en samarium verkregen. Deze kon door een geschikt productieproces gemakkelijk weer in de elementen voor de productie van nieuw magneetmateriaal worden omgezet.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven