Ga naar hoofdinhoud

Een nieuw soort benzine uit affakkelgas

Voor de schone en zuinige voertuigen van de toekomst zal benzine met een hoog octaangetal nodig zijn. Dit helpt het brandstofverbruik en daarmee de uitstoot te verminderen. Om in de toekomst aan de wereldwijd stijgende behoefte te kunnen voldoen en om de afhankelijkheid van aardolie te verminderen, proberen wetenschappers en installatiebouwers in de Duitse deelstaat Saksen een nieuwe technologie uit. STF benzine is een nieuwe alternatieve brandstof van de volgende generatie.

De brandstof met een hoog octaangetal moet onder andere uit tot nog toe onbenutte aardoliegassen worden gewonnen. In een gemeenschappelijk project willen Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (CAC) en de Technische Universität Bergakademie Freiberg deze innovatieve technologie op de markt brengen. In Freiburg wordt daarvoor een proefopstelling opgebouwd, ondersteund door het Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Afvalgas

De nieuwe technologie belooft een hogere benzineopbrengst bij geringere kosten. De basis is niet aardolie maar een gasvormige fossiele energiedrager. Hierbij is ook het gebruik van steenkool of een andere brandstof mogelijk. Vooral het gebruik van bij de aardolie vrijkomende gassen schijnt perspectieven te hebben.

“Met deze gassen is het jaarlijks energieverbruik van heel Duitsland af te dekken’, stelt prof. Bernd Meyer, directeur van het des Instituts für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen. Deze gassen, die bij de aardolieopslag ontstaan, werden grotendeels afgefakkeld, onder andere wegens transportproblemen. Nu kan men er in de toekomst brandstof uit winnen.

“De nieuwe technologie maakt het mogelijk om het gas direct bij de aanvoer al om te zetten in benzine die wel is te vervoeren en te gebruiken. Tegelijkertijd kan daarmee de CO2 uitstoot die bij het affakkelen wordt geproduceerd, wereldwijd in de orde van grootte van 100 tot 150 miljoen ton worden gereduceerd”, aldus Meyer.

Proefinstallatie
De proefinstallatie voor benzine, die in Freiburg wordt opgebouwd, zal voor dit proces eerst met synthesegas uit aardgas worden beproefd. De opstelling op het terrein van het Lehr- und Forschungsbergwerk ‘Reiche Zeche’ is een geschikte plek.

Hier bevindt zich al een andere proefinstallatie van het Instituts für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (ICE), de HP-POX. Deze installatie produceert door middel van een hogedrukproces synthesegas uit gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen. Deze gassen zijn bij uitstek geschikt voor de nieuwe benzinesynthese.

Op de foto links Joachim Engelmann, directeur van Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH en rechts Prof. Bernd Meyer, projectleiter, directeur van het Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen en rector van de TU Bergakademie Freiberg.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven