Ga naar hoofdinhoud

Ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten

De complexiteit van richtlijnen en verordeningen maakt het leven voor ontwerpers, bouwers en gebruikers niet gemakkelij-ker. Omdat hun klanten het niet altijd meer weten, krijgen leve-ranciers van aandrijfcompo-nenten het probleem nogal eens voorgeschoteld. “Is de richtlijn ‘Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten’ van toepassing op door u geleverde producten?” Voor Eriks Aandrijftechniek in Schoonhoven aanleiding om op haar website één en ander op een rijtje te zetten.

Richtlijn 2009/125/EG d.d. 21 oktober 2009
Deze richtlijn van het Europese parlement en de Raad, betreffende de totstand-koming van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, is een herschikking. Deze richtlijn geeft de mogelijkheid om de richtlijn 2005/32/EG d.d. 6 juli 2005 uit te breiden naar alle energiegerelateerde producten. Daarnaast dient deze richtlijn om een kader te scheppen voor de totstandkoming van de locale wetgeving teneinde handels-belemmeringen te voorkomen. Deze richtlijn wordt gezien als complementair aan bestaande communautaire instrumenten.

Verordening (EG) Nr. 640/2009 d.d. 22 juli 2009
Deze verordening regelt de uitvoering van en schept het kader voor de toepassing van de richtlijn 2005/32/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende de totstandkoming van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp elektromotoren.

Richtlijn 2005/32/EG d.d. 6 juli 2005
Deze richtlijn van het Europese parlement en de Raad betreft de totstandkoming van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren. De elektromotoren waar het om gaat zijn specifiek benoemd. De specificatie is als volgt:

Type                             Een elektrische driefasige kooiankermotor
Vermogen                      0,75 kW – 375kW.
Frequentie                      50/60Hz
Aantal polen                    2/4/6
Nominaal toerental           3000/1500/1000 min-1 (synchroon = zonder slip)
Nominale spanning           <1000V
Beoordeling                     S1 bedrijf

In de richtlijn wordt gesproken over een snelheidsvariator. Hiermee wordt bedoeld een elektronische vermogensomzetter die de aan de motor geleverde driefasen spanning met een frequentie van 50 Hz continu laat variëren om het mechanische vermogen van de motor te regelen volgens het koppel of het toerental van de door de motor aangedreven toepassing.

Behalve enkele specifieke uitzonderingen geldt de richtlijn voor elektrische driefasige kooiankermotoren in combinatie met alle applicaties. Binnen deze richtlijn wordt een tijdlijn aangegeven. Deze is:

  • 16 juni 2011: Minimum efficiency van motoren is IE2
  • 1 januari 2015: Motoren van 7,5-375 kW minimum efficiency IE3 bij vast toerental of IE2 in combinatie met een snelheidsvariator
  • 1 januari 2017: Motoren van 0,75-375 kW minimum efficiency IE3 bij vast toerental of IE2 in combinatie met een snelheidsvariator.

Relevantie
Eriks Aandrijftechniek levert de volgende motoren en regelaar/versterker-combi-naties, meestal in het bereik fhp (fractional horse power). Het gaat hier om:

  • Borstelhoudende PM magneet DC (servo) motoren
  • Borstelloze DC servo motoren
  • AC servo synchroon motoren
  • AC servo asynchroon motoren (hier is de richtlijn wel van toepassing)
  • Stappenmotoren
  • Motoren met ijzerloze kern
  • Lineaire motoren

De bedoelde richtlijnen zijn voor de meeste productfamilies van deze onderneming niet relevant. Slechts bij AC servo asynchroon (motor + frequentieomzetter) moet rekening worden gehouden met de richtlijnen. Deze laatste variant wordt echter maar zelden door Eriks Aandrijftechniek Schoonhoven ingezet.

Of de richtlijnen relevant zijn voor úw motoren moet u bij uw eigen leverancier verifiëren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven