Technologie nieuws

Voortijdige ontdekking van problemen in de aandrijftechniek kan ongewenste stilstand en eventuele gevolgschade voorkomen. Met betaalbare oplossingen is het mogelijk om problemen te onderkennen lang voordat deze zich openbaren in de vorm van schade. Het onderhoud kan tijdens een stop ingepland worden. De investering is snel terugverdiend, ook omdat toestandsafhankelijk onderhoud goedkoper is dan het periodiek preventief wisselen van slijtagedelen als bijvoorbeeld lagers.

Conditiebewaking met onze zintuigen heeft de nodige beperkingen. Ons gehoor merkt problemen pas op als het eigenlijk al te laat is en we kunnen het ons niet veroorloven om overal een geoefend oor te plaatsen. Voor conditiebewaking zijn er oplossingen met verschillende technieken die in de praktijk vaak naast elkaar worden gebruikt. Met conditiebewaking kan naast het voortijdig signaleren van problemen ook het onderhoud inzichtelijk gemaakt worden en kunnen zo nodig de onderhoudsintervallen en de procesvoering worden aangepast.

Ook is het mogelijk om bij oplevering of bij het in gebruik nemen van een installatie na onderhoud een kwaliteitsmeting te doen. De data kan worden bewaard en bij latere inspecties worden vergeleken. Bij een oplevering kunnen er ook problemen onderkend worden die vaak niet de installatie zelf betreffen zoals trillingen door fouten in de fundering. Conditiebewaking kan op afstand en indien gewenst ook draadloos. Conditiebewaking zal meer en meer geïntegreerd gaan worden in productie- en automatiseringssystemen.

In het begin zal het tijd kosten om conditiebewaking in te voeren en de meetresultaten effectief te kunnen interpreteren. Na verloop van tijd zal de ervaring met de eigen machines leiden tot een steeds efficiëntere probleemanalyse en onderhoudsstrategie. In dit artikel gaan we in op enkele praktische vormen van conditiebewaking bij elektromotoren en tandwielkasten.

Probleemonderkenning
Mechanische en elektrische problemen openbaren zich in de vorm van trillingen, geluid of warmte en vaak ook in combinatie. Mogelijke oorzaken zijn lagerslijtage, onbalans, uitlijnfouten, gebrek aan smering, loszittende contacten, slechte isolatie en tandingrijpingsproblemen. Om problemen te onderkennen gaan we wat dieper in op enkele analysevormen uit de praktijk: trillingsanalyse, ultrasoonanalyse, thermografische analyse, olie-analyse en motorstroomanalyse.

Het volledig artikel vindt u in het oktober-nummer van Aandrijftechniek
 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven