Technologie nieuws

Bewustwording hydrauliekslangen moet verbeteren

Een defecte of verkeerd aangesloten hydrauliekslang kan grote gevolgen hebben: voor de gezondheid, het milieu, het machinepark of de installatie. Engineers, monteurs en gebruikers moeten zich beter bewust worden van die gevolgen. Aandrijftechniek bracht een aantal kopstukken uit de hydrauliek bij elkaar en besprak veelvoorkomende fouten bij ontwerp en montage.

De deelnemers aan het gesprek constateren helaas dat veel OEM’ers en onderhoudstechnici niet correct of volgens de voorschriften monteren. Er wordt bovendien vaak ruw met de slangen omgesprongen. Ook worden de slangen vaak toegepast in omgevingen of voor applicaties die zodanig zijn ontworpen dat het moeilijk is om altijd op de juiste manier te monteren.

Vaak wordt een verkeerde keuze gemaakt of wordt een bepaalde slang op een onjuiste manier toegepast. De kwaliteit van de slang is op zich meestal wel goed, maar er is veel onkunde in de keuze- en gebruiksfase. Aan de documentatie ligt het niet, maar in de praktijk wordt die niet gelezen of nageleefd.

De leveranciers waarschuwen hun afnemers serieus voor de gevolgen of voor controle door overheid, certificatiebureau of verzekeraar. Helaas vindt een controle meestal pas plaats nadat er iets goed fout is gegaan. Diverse partijen bieden cursussen aan voor fabrieks- en onderhoudsmonteurs om de kennis van en vaardigheden met het werken met hydrauliekslangen op een hoger niveau te brengen.

Veelvoorkomende fouten
In de dagelijkse praktijk liggen tal van foutoorzaken op de loer. Een be-langrijke oorzaak voor fouten is een verkeerde keuze van slangen, bijvoor-beeld door een verkeerde materiaalkeuze. Daarnaast komt het vaak voor dat de slang verkeerd is gemonteerd. Behalve montagefouten zijn ook de omgevingen waarin de slangen worden toegepast van invloed op de slang. Zo is bij buitentoepassingen het ontstaan van corrosie in de pershuls bij de overgang naar de slang een veelvoorkomend probleem.

Voor alle applicaties en omgevingscondities in de markt is de afgelopen jaren ingespeeld. Daardoor kan een zeer compleet pakket worden geleverd. Dat weet de markt echter niet altijd, terwijl die bepaalt welke slang wordt toegepast. Zo heeft miniaturisering van industriële componenten gezorgd voor hogere drukken, wat slangen vereist die hogere drukken aan. De inbouwruimtes worden steeds compacter en ondanks alle productont-wikkelingen blijft de ontwikkeling van slangen daarin wat achterlopen.

Ook bij fittingen zijn de laatste jaren wat ontwikkelingen bespeuren geweest, met name wat betreft gemak van montage, lekdichtheid en geschiktheid voor de applicatie.

Het volledig artikel vindt u in het april-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven