Technologie nieuws

Als landbouwers en loon-werkers met hun oogst-machines en transportvloot de velden bewerken, is uitwisseling van data tussen de voertuigen en het kantoor van de landbouwer vaak niet mogelijk. Verschillende technieken van verschil-lende producenten en een slecht werkende dekking van mobiele netwerken beïn-vloeden de communicatie. Het onderzoeksproject iGreen, dat producenten van landbouw-techniek ruimte biedt voor gemeenschappelijk onderzoek, heeft een machineconnector gepresenteerd, die deze problemen overwint.

De werkgroep ‘Maschinenkonnektor’ in het onderzoeksproject iGreen wordt gedragen door de landbouwmachineproducenten Claas, Grimme, John Deere en Krone, het Competence Center Isobus (CCI) en het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Het gaat bij dit project om specifieke communicatiesoft- en -hardware voor machines en smartphones, waarbij machines van verschillende fabrikanten onderling data kunnen uitwisselen. De beschikbare informatie zal niet alleen verder worden verwerkt voor documentatie en rapportage, maar kan ook de inzet van machines op het veld efficiënter maken.

Bovendien kan de machineconnector data van machines zonder radio-verbinding doorgeven aan andere machines, zodat deze de relevante data eerst opslaan en bij een (betere) radioverbinding kunnen doorgeven. Dit maakt een snellere data-overdracht mogelijk tegen geringere provider-kosten.

Modellen
Claas, John Deere, Krone en DFKI presenteerden de nieuwe concepten en implementaties op een persconferentie in Kaiserslautern. Hier demon-streerden de fabrikanten data-uitwisseling aan de hand van demonstratie-modellen op tafels. Het voorbeeld toonde de uitwisseling tussen twee maaidorsers van data met betrekking tot de vochtigheid van het graan en de locatie, zodat de landbouwer kan kiezen of het nog noodzakelijk is het gewas te drogen.

Concrete gegevens over de ontwikkelde producten konden nog niet worden gegeven, omdat de in het onderzoeksproject ontwikkelde basistechnologie bij de fabrikanten individueel productspecifiek verder wordt ontwikkeld. De getoonde resultaten zullen worden ingebracht in nationale en internationale normalisatieprojecten, zodat de technologie in de landbouwtechniekbranche veel innovatieve mogelijkheden kan krijgen.

Drijfveren
Tijdens de persconferentie vertelden de diverse deelnemende partijen waarom ze aan het project deelnamen.

In de ogen van het DFKI heeft het iGreen-consortium met deze mijlpaal de machineconnector een belangrijke bijdrage gerealiseerd om het internet op de akker te brengen. Het is een van de vele iGreen-resultaten die zullen bijdragen tot een betere uitwisseling van data en kennis.

Het Competence Center Isobus ziet de universele data-uitwisseling als kerndoel van zijn werkzaamheden. De projectresultaten zijn een belangrijke stap in deze weg en het CCI werkt aan andere compatibele iGreen oplos-singen.

Volgens Claas toont de machineconnector het potentieel voor een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering in de landbouw aan. Om deze potentie verder uit te diepen zal het bedrijf zich verder inzetten als onder-zoeker voor standaardisering van de radiocommunicatie.

Grimme ziet bij het onderzoeksproject een potentieel voor eenvoudige communicatie van machines onder elkaar en met andere partners, met als doel een barrièrevrije data-afhandeling.

In de visie van John Deere is een modern vlootmanagement belangrijk voor het succes in de landbouw. Het bedrijf wil zij klanten een geïntegreerde totaaloplossing bieden voor een brede integratie in de landbouwmecha-nisatie.

Krone ondersteunt het gemeenschappelijk project iGreen vanaf het begin en heeft op dit moment al meer dan zestig machines in de praktijk in gebruik, die allemaal met behulp van de iGreen-methodiek communiceren.

iGreen
Het project iGreen wordt gefinancierd door het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in het kader van het onderzoekspro-gramma IKT 2020 – Forschung für Innovation. Het DFKI in Kaiserslautern is de coördinator.

In iGreen werken 23 partners uit wetenschap, bedrijfsleven, en de overheid samen aan het concept en de realisering van een plaatsgebonden diensten- en kennisnetwerk voor de koppeling van gedistribueerde openbare en private kennisbronnen in de gewassenbouw. Deelnemende bedrijven zijn eindgebruikers, technologieleveranciers en tussenpersonen voor op de markt bestaande oplossingen.

De wetenschappelijke partners leveren de noodzakelijke innovatieve en conceptuele IT- kennis. De overheid levert domeinspecifieke en ambtelijk verwerkte geografische data voor het project en participeren in de omzet-ting van nieuwe mobiele diensten en structuren voor de uitwisseling van kennis.

 • Siemens Gamesa

  Serieproductie van 11 MW windturbines gestart in Cuxhaven

  De eerste geassembleerde turbine zal worden geïnstalleerd in het offshore windpark Hollandse Kust Zuid (foto: Siemens Gamesa)Op 14 januari 2022 verliet de eerste in serie gefabriceerde SG 11.0-200 DD gondel de Siemens Gamesa fabriekshal in Cuxhaven. De fabriek is sinds de zomer maandenlang omgebouwd en… Lees verder →

 • Audi en RWE slaan energie op in second life EV-accu’s

  Audi en RWE slaan energie op in second life EV-accu’s

  Audi en RWE slaan energie op in second life EV-accu’s (Foto: Audi)Energiemaatschappij RWE heeft recent een opslagfaciliteit geopend. Deze is gebaseerd op gebruikte hoogspanningsaccu’s (EV-accu’s) van elektrische Audi’s. De installatie staat op het terrein van de waterkrachtcentrale van RWE aan een stuwmeer bij Herdecke in… Lees verder →

 • Intelligente aandrijvingen Nord creëren conditiebewaking voor predictief onderhoud

  Intelligente aandrijvingen Nord creëren conditiebewaking voor predictief onderhoud

  Intelligente aandrijvingen Nord creëren conditiebewaking voor predictief onderhoud. (Foto: Nord Drivesystems )Nord Drivesystems zet met zijn intelligente aandrijvingen sterk in op predictief onderhoud. Predictief onderhoud is de systematische voortzetting van conditieonderhoud. Het heeft als doel machines en installaties proactief te onderhouden. De methodiek kan veranderingen… Lees verder →

 • Datum SPS 2022 bekend

  SPS 2022 Neurenberg schuift iets naar voren

  Impressie van een eerdere editie van Smart Production Solutions (Foto: Paul Quaedvlieg)SPS 2022 (Smart Production Solutions) vindt dit jaar plaats van 8 t/m 10 november 2022 in Neurenberg, twee weken eerder dan in voorgaande jaren. In tijden van pandemie geeft dit de hele branche volgens… Lees verder →

 • Festo op weg naar klimaatneutraliteit

  Festo investeert fors op weg naar klimaatneutraliteit

  Festo gaat zijn CO₂-voetafdruk de komende twee jaar enorm verkleinen (Foto: Festo)Festo is op weg naar klimaatneutraliteit. “Festo gaat zijn CO₂-voetafdruk de komende twee jaar enorm verkleinen. Als gevolg hiervan zullen tegen het einde van 2023 al onze productie- en logistieke locaties, evenals de Duitse… Lees verder →

 • Damen koopt batterijcontainer Skoonbox

  Damen koopt batterijcontainer Skoonbox

  Damen koopt batterijcontainer Skoonbox (Foto: Damen)Damen Shipyards Group heeft de Skoonbox overgenomen van Skoon Energy. De maritiem gecertificeerde, multi-inzetbare batterijcontainer zal worden ingezet om op eigen werven duurzame stroom te leveren voor toepassingen waar nu nog vooral dieselgeneratoren of scheepsmotoren worden gebruikt. Deze eerste 20-voets… Lees verder →

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven