Ga naar hoofdinhoud

Als landbouwmachines gaan praten ……

Als landbouwers en loon-werkers met hun oogst-machines en transportvloot de velden bewerken, is uitwisseling van data tussen de voertuigen en het kantoor van de landbouwer vaak niet mogelijk. Verschillende technieken van verschil-lende producenten en een slecht werkende dekking van mobiele netwerken beïn-vloeden de communicatie. Het onderzoeksproject iGreen, dat producenten van landbouw-techniek ruimte biedt voor gemeenschappelijk onderzoek, heeft een machineconnector gepresenteerd, die deze problemen overwint.

De werkgroep ‘Maschinenkonnektor’ in het onderzoeksproject iGreen wordt gedragen door de landbouwmachineproducenten Claas, Grimme, John Deere en Krone, het Competence Center Isobus (CCI) en het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Het gaat bij dit project om specifieke communicatiesoft- en -hardware voor machines en smartphones, waarbij machines van verschillende fabrikanten onderling data kunnen uitwisselen. De beschikbare informatie zal niet alleen verder worden verwerkt voor documentatie en rapportage, maar kan ook de inzet van machines op het veld efficiënter maken.

Bovendien kan de machineconnector data van machines zonder radio-verbinding doorgeven aan andere machines, zodat deze de relevante data eerst opslaan en bij een (betere) radioverbinding kunnen doorgeven. Dit maakt een snellere data-overdracht mogelijk tegen geringere provider-kosten.

Modellen
Claas, John Deere, Krone en DFKI presenteerden de nieuwe concepten en implementaties op een persconferentie in Kaiserslautern. Hier demon-streerden de fabrikanten data-uitwisseling aan de hand van demonstratie-modellen op tafels. Het voorbeeld toonde de uitwisseling tussen twee maaidorsers van data met betrekking tot de vochtigheid van het graan en de locatie, zodat de landbouwer kan kiezen of het nog noodzakelijk is het gewas te drogen.

Concrete gegevens over de ontwikkelde producten konden nog niet worden gegeven, omdat de in het onderzoeksproject ontwikkelde basistechnologie bij de fabrikanten individueel productspecifiek verder wordt ontwikkeld. De getoonde resultaten zullen worden ingebracht in nationale en internationale normalisatieprojecten, zodat de technologie in de landbouwtechniekbranche veel innovatieve mogelijkheden kan krijgen.

Drijfveren
Tijdens de persconferentie vertelden de diverse deelnemende partijen waarom ze aan het project deelnamen.

In de ogen van het DFKI heeft het iGreen-consortium met deze mijlpaal de machineconnector een belangrijke bijdrage gerealiseerd om het internet op de akker te brengen. Het is een van de vele iGreen-resultaten die zullen bijdragen tot een betere uitwisseling van data en kennis.

Het Competence Center Isobus ziet de universele data-uitwisseling als kerndoel van zijn werkzaamheden. De projectresultaten zijn een belangrijke stap in deze weg en het CCI werkt aan andere compatibele iGreen oplos-singen.

Volgens Claas toont de machineconnector het potentieel voor een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering in de landbouw aan. Om deze potentie verder uit te diepen zal het bedrijf zich verder inzetten als onder-zoeker voor standaardisering van de radiocommunicatie.

Grimme ziet bij het onderzoeksproject een potentieel voor eenvoudige communicatie van machines onder elkaar en met andere partners, met als doel een barrièrevrije data-afhandeling.

In de visie van John Deere is een modern vlootmanagement belangrijk voor het succes in de landbouw. Het bedrijf wil zij klanten een geïntegreerde totaaloplossing bieden voor een brede integratie in de landbouwmecha-nisatie.

Krone ondersteunt het gemeenschappelijk project iGreen vanaf het begin en heeft op dit moment al meer dan zestig machines in de praktijk in gebruik, die allemaal met behulp van de iGreen-methodiek communiceren.

iGreen
Het project iGreen wordt gefinancierd door het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in het kader van het onderzoekspro-gramma IKT 2020 – Forschung für Innovation. Het DFKI in Kaiserslautern is de coördinator.

In iGreen werken 23 partners uit wetenschap, bedrijfsleven, en de overheid samen aan het concept en de realisering van een plaatsgebonden diensten- en kennisnetwerk voor de koppeling van gedistribueerde openbare en private kennisbronnen in de gewassenbouw. Deelnemende bedrijven zijn eindgebruikers, technologieleveranciers en tussenpersonen voor op de markt bestaande oplossingen.

De wetenschappelijke partners leveren de noodzakelijke innovatieve en conceptuele IT- kennis. De overheid levert domeinspecifieke en ambtelijk verwerkte geografische data voor het project en participeren in de omzet-ting van nieuwe mobiele diensten en structuren voor de uitwisseling van kennis.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven