Ga naar hoofdinhoud

240 DVD’s per seconde door een glasvezelkabel

Medewerkers van het Fraun-hofer Heinrich-Hertz-Institut zijn er, in samenwerking met de Danmarks Tekniske Universitet, in geslaagd om de datatrans-missie van 10,2 Tb/s te reali-seren en via een glasvezel-traject van 29 km lengte te versturen. Dit komt overeen met het versturen van 240 DVD’s in één seconde. Het record, geves-tigd in Syrië, werd mogelijk door een snellere en uitgebreide modulatie van het lichtsignaal, dat in de glasvezel op een enkele draaggolf (golflengte) werd gezonden.

Het record is gebaseerd op twee innovaties. Op de eerste plaats werd de pulsherhaalsnelheid bij de dataover-dracht verhoogd opdat de lichtpulsen, die de data in de glasvezel doorgeven, veel sneller en met kleinere pauze worden in- en uitgeschakeld. De onder-zoekers sturen daarvoor elke 800 ft (femtoseconde, 10-15 s) een puls met een impulsduur van slechts 300 fs door de glasvezel. Dat komt overeen met een pulsherhaalsnelheid van 1,28 THz, 32 keer hoger dan commerciële 40 Gb/s transmissiesystemen. Hierdoor kunnen data in de tijd met korte tussenpauzen worden verstuurd.

Ten tweede verhoogden de onderzoekers het aantal per lichtpuls te transpor-teren informatie eenheden doordat ze behalve de amplitude ook de optische fase van de elektromagnetische lichtgolf moduleerden. Met de (voor het eerst voor deze snelle opeenvolging van echte pulsen toegepaste) 16-QAM modulatie werden per lichtpuls vier bits gecodeerd, waardoor in vergelijking met commer-ciële systemen ook nog vier keer meer informatie kon worden doorgegeven.

Ondanks de economische crisis neemt het verkeer in telecommunicatienet-werken jaarlijks toe met meer dan 50%. Uitbreiding van de capaciteit van het glasvezelnetwerk is in de toekomst absoluut noodzakelijk om geavanceerde dienstverleningen en HD video mogelijk te maken. De gebruikte technologie werd ontwikkeld met subsidie van het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in het kader van het programma ‘Optische Technolo-gieën’.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven