Ga naar hoofdinhoud

100 miljoen voor fotovoltaïsch onderzoek

Het Duitse Ministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) en het Ministerie voor milieu, natuurbescherming en reactorveiligheid (BMU) hebben samen de fotovoltaï-sche innovatie alliantie in het leven geroepen. Binnen dit initiatief stellen de beide ministeries de zonne-ener-giebranche subsidies ter hoogte van honderd miljoen euro ter beschikking voor innovatieve projecten. Als tegenpres-tatie zal de branche ten minste vijfhonderd miljoen investeren in het omzetten in resultaten in Duitsland. De subsidie is bedoeld voor de totale Duitse fotovoltaïsche industrie en haar en toeleveringsbedrijven.

Het doel van de alliantie is om de internationale concurrentiemogelijkheden op de middenlange en lange termijn veilig te stellen en te verbeteren. De regering wil daarbij een nauwe samenwerking van de ondernemingen in de constructie- en systeemtechnologie en de gebruikers in de fotovoltaïsche industrie. Projectvoorstellen kunnen tot 30 september worden ingediend.

Doelstellingen

De resultaten van de industrieel geleide onderzoeksprojecten moeten zo snel mogelijk leiden tot nieuwe processen en innovatieve producten met verbeterde eigenschappen, die zorgen voor een verlaging van de produc-tiekosten en investeringen ter plaatse. Concrete verwachtingen zijn, dat door de inzet van sleuteltechnologieën zoals laser-, plasma-, oppervlakte-behandelings- en onderhoudstechniek zowel bij de fabricagekosten als bij het rendement binnen de komende vijf jaar verbeteringen van 10-20% ten opzichte van de conventionele producten mogelijk zijn. Een doel is de productiepost per Watt-peak in modules met minstens 30 % te laten dalen.

De fotovoltaïsche producten ’made in Germany’ konden zich tot nog toe internationaal goed handhaven. Het marktaandeel lag in 2008 op rond 20%. De Duitse zonnemachinebouw heeft marktaandelen tot ruim 50%. Maar de sterke concurrentie uit de USA en Azië trekt aan. Bij de zonnecelproductie is China marktleider in de wereld, concurrenten uit Taiwan en Maleisië staan in de startblokken.

Na een dynamische opbouw staan de eigen fotovoltaïsche ondernemingen daarom nu voor een belangrijk aanpassingsproces. De sterke Duitse positie bij de solartechnologie op de wereldmarkt is alleen vast te houden door een hogere investering op het gebied van het onderzoek en innovatie en een nauwe samenwerking van producenten en installateurs.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven