Ga naar hoofdinhoud

100 % duurzame stroom in 2050 realistisch

Volgens een nieuwe studie van het Umweltbundesamt (BUA) is een volledige verzorging van stroom uit hernieuwbare energieën realistisch. Rond 2050 kan de Duitse stroomvoorziening volledig op hernieuwbare energieën zijn omgescha-keld. Dit is mogelijk met de beste nu al op de markt beschikbare technieken. Voorwaarde is echter dat de stroom efficiënt wordt opgewekt en gebruikt. Dit is het resultaat van de studie van het Umwelt-bundesamt (UBA), ‘Energiedoel 2050: 100 % stroom uit duurzame bronnen’. Om dit doel in 2050 te bereiken is wil de politieke wil noodzakelijk.

Hoe vroeger en vastberadener er wordt gehandeld, des te meer tijd is er voor de ontwikkeling van de noodzakelijke technieken en voor maat-schappelijke aanpassingen. Duitsland kan de importbehoefte aan primaire energiebronnen aanzienlijk reduceren, als stroom uitsluitend uit duurzame energieën wordt gewonnen.

Het milieubureau onderzoekt de omschakeling op 100% stroom uit duur-zame energie in drie basisscenario’s. De studie is gebaseerd op regio-verbanden, waarbij alle regio’s in Duitsland hun potentie voor hernieuwbare energieën efficiënt gebruiken. Hierbij vindt een uitwisseling van energie plaats over heel Duitsland en wordt slechts een gering aandeel van de stroom uit buurlanden geïmporteerd.

Regioverbanden

De berekeningen zijn in opdracht van het UBA uitgevoerd door het Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES). De wetenschappers hebben het scenario voor vier weerjaren tot op het uur gemodelleerd. De studie toont aan, dat de stroomverzorging rond 2050 volledig op duurzame energie kan berusten en dat de levering kan worden gegarandeerd. De verscheidenheid aan opwekmethoden, de opslag en het management van belastbaarheid zijn in dit scenario nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daardoor kunnen de schommelingen, die bij duurzame energieën optreden, op elk moment worden gecompenseerd.

Om de energieverzorging te kunnen omschakelen, is het volgens het UBA noodzakelijk om duurzame energiebronnen, netwerken en opslagsystemen beduidend uit te breiden. De mogelijkheden om stroom te besparen (bij-voorbeeld door isolatie van gebouwen) moeten bovendien beter worden benut.

Vervolg

De stroomvoorziening is momenteel verantwoordelijk voor meer dan 40 % van de totale Duitse CO2-emissie. Om de uitstoot met 80% tot 95% te verminderen, moet we de energieverzorging worden omgezet naar duurzame energiebronnen. Alleen op deze manier is het mogelijk om de emissies uit energieopwekking tot nul te laten dalen.

In een vervolgstudie onderzoekt het milieubureau twee mogelijke alter-natieven voor het scenario regioverbanden namelijk ‘Grosstechnologie’ en autarkie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven