Robotica nieuws

Vision zorgde voor doorbraak in robotica

In het verleden waren robots kostbare ingewikkelde apparaten die een bijna academische kennis vereisten voor programmering en inbedrijfname. Ze zijn nog steeds ingewikkeld, maar een stuk betaalbaarder en er zijn nu veel betere tools beschikbaar voor de applicatie. Volgens directeur Willem Verhoef van systeem integrator Factory Control zorgde vooral de combinatie van vision techniek en robotica voor een doorbraak in de industriële automatisering.

Essentieel voor Factory Control is, dat het al in een vroeg stadium verschillende technieken kon combineren, zoals cameratechnieken, belichtingstechnieken en vision. Al deze technieken in hun uiteenlopende vormen en mogelijkheden, in samenspel met de software, zijn gecombineerd met de robot.

Verhoef: “Wij hebben zowel advies als kennis binnengehaald en kennis en vaardigheden opgebouwd en verkregen. Om projecten te realiseren, zijn veel componenten en apparaten in de Nederlandse industrie aangeschaft.

Computerkracht
Op beurzen en klanten werd getoond wat met robots mogelijk is. In de beginfase is voornamelijk gekeken naar de combinatie van robots en vision met of zonder krachtbesturing: is een bepaalde beweging wel verantwoord voor mens, machine en product? De volgende stap is dat de robot ook kan reageren op een geluidsignaal en daarnaar handelt. De robot kan dan menselijke functies overnemen, iets waar binnen de zorg veel onderzoek naar wordt gedaan.”

De computerkracht is het afgelopen decennium aanzienlijk toegenomen. Verhoef: “Aan het eind van de vorige eeuw vergde rekenwerk bij vision veel tijd. We moesten wachten op de resultaten van vision-rekenwerk voordat de robot zijn werk kon doen. Nu wordt er gescand en gerekend en de robot doet direct zijn werk, vrijwel zonder vertraging.”

De industrie zag dat de combinatie van vision en robots functioneerde en dat uitte zich in schaalvergroting en meer toepassing van vision binnen de robotica.

Een belangrijke ontwikkelingen op dit moment is het zogenoemde bin picking, het snel en automatisch lokaliseren van voorwerpen in een random stapeling van producten in een doos of bak in een productieproces.

Octrooi
De ontwikkeling in deze branche gaat dermate snel, dat het ondoenlijk is om kennis en ervaring vast te laten leggen in octrooien. Verhoef: ”Bedrijven komen niet met de vraag hoe wij iets hebben opgelost. Ze hebben een probleem binnen hun productie en vragen ons om dat op te lossen. De neergelegde vraag wordt dan met de beschikbare middelen en de kennis opgelost. De kwestie is vaak niet hóe het wordt opgelost, áls het maar wordt opgelost tegen een goede prijs.”

Voor Philips Drachten zijn robotcellen ontwikkeld om de Phillishave te assembleren. Deze cellen hebben zoveel bijgedragen aan het efficiënt produceren van de producten, dat de productie uit China is teruggehaald naar Nederland.

Onderwijs
De ervaring leert dat er slimme studenten binnenkomen, aldus Verhoef. “Ze begrijpen snel wat je wilt en wat er kan. Zij zijn ook veel beter dan mijn generatie in staat om in te spelen op de beschikbare mogelijkheden, bijvoorbeeld hoe ze met een mobieltje de robot kunnen programmeren of hoe uiteenlopende technieken kunnen worden gecombineerd om tot een alternatieve oplossing te komen.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven