Ga naar hoofdinhoud

Veldrobot met perspectieven

De BoniRob is een veldrobot op vier individueel bestuurbare wielen, die zonder bestuurder en zelfs zonder besturing door mensen op afstand over akkers kan rijden. Daarbij kan het voertuig ook nog de diverse kenmerken van aparte planten opmeten. Hiermee is vast te stellen of planten goed gevoed worden of een watertekort hebben of ziek zijn. Het voertuig is ontwikkeld door Amazone in samenwerking met de Hochschule Osnabrück en Robert Bosch.

Met zijn dikke 500 kg beweegt de BoniRob zich op vier aangedreven en individueel gestuurde wielen. Het voertuig is voorzien van een hele serie sensoren, elektronica en software. De navigatiemodule verwerkt de meetdata van een 3D laserscanner, die nodig zijn voor het aansturen van de elektromotoren in de wielnaven. De veldrobot herkent ook gaten in de rijen, fouten aan het begin en het eind. Hij kan zelfstandig voortbewegen over het veld, zonder planten te beschadigen.

Maar de veldrobot kan veel meer dan alleen zelfstandig door rijen mais manoeuvreren. Hij beschikt over diverse sensoren waarmee hij de individuele planten kan identificeren, nameten en controleren op hun toestand van verzorging en gezondheid. Met een lichtrooster, laserafstandsensoren, 3D-camera’s en een spectraalsensor verzamelt de BoniRob talrijke data en kan op deze manier van elke plant een ‘vingerafdruk’ maken. Later kan BoniRob de juiste plaats van een bepaalde plant weer terugvinden en zijn kenmerken opnieuw meten. Op deze manier kunnen telers nauwkeurig het groeiverloop van elke plant documenteren.

Deze opgaven werden aan de hogeschool samen met de deelnemende bedrijven Amazone en Bosch binnen een interdisciplinair team uitgewerkt. Van de kant van de hogeschool nemen werkgroepen uit de faculteiten Ingenieurwissenschaften und Informatik en Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur deel. Ook de uit de werkgroepen voortgekomen startende ondernemingen Farmsystem en Iotec werken mee.

Gebruik
De eerste toepassingsgebieden van BoniRob zijn plantenteelt en veldproeven: met zijn nauwkeurige en objectieve metingen maakt de veldrobot bewaking met het menselijk oog overbodig. Later zijn volgens de ontwikkelaars ook andere toepassingen mogelijk. In een nieuw onderzoeksproject ‘RemoteFarming.1’ moet BoniRob leren om onkruid uit wortelvelden te plukken.

Het gaat hier om systeemintegratie van een autonome veldrobot in de ecologische landbouw. Daarvoor wordt de robot uitgerust met een actuator voor onkruidbewerking. Het doel is dat de robot dankzij complexe beeldverwerking, eerst onder begeleiding van de mens als beeldverwerker op de tele-werkplek en later alleen, nuttige planten en onkruid als zodanig herkent. De veldrobot moet dan onder invloed van veel storende grootheden en variabele omstandigheden werken.

Voor dergelijke geautomatiseerde lerende beeldverwerking bestaan op dit moment nog geen producten op de markt. Het gebruik van een robot die in de toekomst totaal zonder menselijk toezicht de onkruidbestrijding overneemt, is voor de conventionele én de ecologische landbouw interessant.

De onderzoekers zijn optimistisch, dat de sector de resultaten van hun project ook gaat gebruiken. Het Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz (BMELV) is in elk geval overtuigd van het project, reden om de hogeschool met ruim € 900.000 te subsidiëren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven