Ga naar hoofdinhoud

Robot helpt bij reïntegratie

Kunnen mensen met een dwarslaesie terugkeren in een beroep? De robotassis-tent Friend uit Bremen maakt het mogelijk; met zijn on-dersteuning kunnen mensen met een handicap, die ten gevolge van een ongeval of ziekte verlamd zijn, in het beroepsleven terugkeren. Friend (Functional Robot arm with user-frIENdly interface for Disabled people) kan ook bepaalde activiteiten in het dagelijks leven overnemen, zoals het inschenken van een drankje of het bereiden van een maaltijd.

In het modelproject ‘ReIntegraRob’ werkt een tetraplegische vrouw – verlamd aan armen en benen – samen met Friend in de Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (SuUB). Lena Kredel werd speciaal voor het modelproject aangesteld. Met behulp van de robot verzorgt ze de retrospectieve catalogisering van boeken (de omzetting van de conventio-nele kaarten catalogus naar het machinaal leesbare systeem voor de online catalogus).

Friend ondersteunt haar daarbij: hij pakt de boeken van de boekenwagen en legt ze op een geschikte staander. Na het catalogiseren doet hij de boeken dicht en legt ze weer terug. Het eigenlijke catalogiseren en de invoering van de data verzorgt de medewerkster met behulp van spraakherkenning. Het project wordt gefinancierd door het zorgbureau Bremen.

Tot nog toe leek een beroepsrevalidatie voor mensen met een hoge dwarslaesie of andere zware handicap door de hoge begeleidingskosten nagenoeg onmogelijk. In het project ‘ReIntegraRob’ willen de onderzoekers het tegendeel bewijzen. In een ideale situatie kan de gebruiker van Friend na een eerste integratie- en oriënteringsfase zelfstandig worden ingezet op een werkplek, zonder dat een persoonlijke begeleider nodig is.

“Eindelijk kan ik met mijn mogelijkheden wat zinvols voor de maatschappij betekenen”, aldus de verheugde toekomstige SuUB-medewerkster Lena Kredel. Een filmpje over Lena en Friend is te vinden op de site van Radio Bremen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven