Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe werkgroep Vision & Robotica Solutions

Kort na het bericht over de opheffing van de RAB, komt het nieuws dat Mikrocentrum binnen het High Tech Platform een nieuwe werkgroep heeft gestart. Onder de naam Vision & Robotics Solutions zal een vijftigtal bedrijven zich inzetten om vision, robotica, gerelateerde industriële automatisering en systeem integratie in zowel Nederland als België meer voet aan de grond te laten krijgen.

Vision en robotica zijn hot. Dat blijkt onder andere uit alle initiatieven die er het afgelopen jaar zijn ontplooid om beide vakgebieden beter onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Hetzelfde geldt voor initiatieven om door samenwerking oplossingen naar een hoger plan te tillen. Zo waren er eind 2011 diverse bijeenkomsten van experts in zowel vision als robotica en startte de TU Eindhoven tijdens de roboticaweek haar Robotic Open Platform, een open source project dat de uitwisseling van praktische robotkennis moet bespoedigen. Met de nieuwe werkgroep bundelt en versterkt Mikrocentrum diverse activiteiten op dit gebied.

Vision & Robotics Solutions
De nieuwe werkgroep Vision & Robotics Solutions heeft als onderdeel van het High Tech Platform raakvlakken met de bekende vakbeurs Vision & Robotics, maar heeft een eigen entiteit. Els van de Ven van Mikrocentrum legt uit: “We proberen als Mikrocentrum al jaren ons steentje bij te dragen aan kennisontwikkeling op het gebied van vision en robotica en aanverwante gebieden. We doen dat in de vorm van een vakbeurs met een daaraan gekoppeld congres, themadagen en door diverse opleidingen die de vision- of robotgebruiker op het vereiste kennisniveau brengt.

Op maandag 21 november 2011 zijn we een stap verder gegaan.Vanuit het Mikrocentrum High Tech Platform is er toen een nieuwe werkgroep Vision & Robotics Solutions opgericht. Op de eerste plaats is dit gedaan om vision, robotica en aanverwante automatiseringsoplossingen een nog vastere voet aan de grond te laten krijgen bij relevante eindgebruikers. Dit zowel op Nederlandse als op Belgische bodem.
 
Naast promotie van de techniek maakt de nieuwe werkgroep de branche als zodanig sterker door gezamenlijke doelstellingen te formuleren en de krachten te bundelen bij het ontwikkelen van innovatieve en relevante oplossingen. Deze kunnen vervolgens voor een breder voetlicht worden gebracht tijdens bijeenkomsten zoals de vakbeurs Vision & Robotics, worden opgenomen in het cursusprogramma of onderwerp van gesprek zijn tijdens andere bijeenkomsten die de werkgroep zal organiseren.”

Van de Ven geeft aan dat het de werkgroep niet alleen om camera’s en de robots te doen is, maar om de gehele automatiseringketen. Want, zo stelt zij, wat is een robot zonder sensoren of grijper en hoe kun je een robot- of visionsysteem los zien van de achterliggende automatiseringsonderdelen zoals aandrijvingen en besturingen?

Samenwerking Roboned
Dat er veel aan gelegen is het voor Nederland en België zo belangrijke vakgebied van vision en robotica te versterken, blijkt ook uit een ander samenwerkingsverband. Want naast de Vision & Robotics Solutions werkgroep, die inmiddels uit ruim vijftig leden bestaat, is ook de samenwerking met Roboned in een vergevorderd stadium.
 
Zo zal deze overkoepelende Nederlandse robotorganisatie waar zo’n 340 bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten deel van uitmaken, haar jaarlijkse conferentie tijdens de vakbeurs Vision & Robotics houden en zo de opmars van deze waardevolle technologie nog meer momentum geven. Het is een extra voorbeeld hoe Mikrocentrum probeert de diverse partijen en activiteiten op dit vakgebied bij elkaar te brengen.

Van de Ven: “Voor diegenen die samenwerken op vision- en roboticavlak wel wat lijkt zou ik zeggen: sluit je aan. En wie alleen maar nieuwsgierig is wat zo’n bundeling van vision- en robotica kennis met de mens doet, moet op 5 en 6 juni zeker even in Veldhoven komen kijken bij de vakbeurs Vision & Robotics”.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven