Ga naar hoofdinhoud

Mobiele robots in de vliegtuigbouw

Er wordt veel gesproken over de ‘fabriek van de toekomst’ maar in de luchtvaartindustrie moet die nog starten. Een consortium van Europese onderzoek- en industriepartners ontwikkelt voor deze tak van sport in het project Valeri een mobiele, autonoom opererende robot. Deze moet worden gebruikt bij de productie van vliegtuigonderdelen en daarbij nauw samenwerken met de mensen.

Het consortium wil de nieuwe mobiele robot, die uiteindelijk direct in het productieproces van vliegtuigcomponenten moet worden geïntegreerd, binnen drie jaar ontwikkelen. Het bijzondere hieraan is, dat de robots autonoom en zonder afscherming zij aan zij met mensen moet samenwerken en de medewerkers bij diverse werkzaamheden ontlasten.

Meer flexibiliteit, hogere snelheid
Tot nu toe werden grote vliegtuigcomponenten, waarvoor de nieuwe robots voor de productie zijn bedoeld, grotendeels in een aparte productiecel bewerkt. Arbeiders zijn meerdere dagen bezig met de verschillende montage- en inspectie-opdrachten. In een dergelijke productieomgeving zijn gespecialiseerde stationaire robotsystemen niet economisch.

Het gebruik van mobiele robots, die verschillende opdrachten op meerdere plaatsen kunnen uitvoeren, zou veel efficiënter zijn. De geplande systemen hebben ten opzichte van de conventionele industrierobots minder tijd nodig voor instellingen en programmering en verhogen ook op dit gebied snelheid en flexibiliteit.


Vliegtuigproductie bij Airbus. Bij de productie van de toestellen moeten in de toekomst ook zelfstandig opererende robots worden ingezet.

Complexe uitdagingen
Aan het eind van het project moeten de robots uiteindelijk twee specifieke opdrachten in de productie uitvoeren. Ze moeten de nauwkeurigheid van de verwerking van grote vlakken, zoals afdekelementen van turbines, met optische middelen controleren en een afdichtingslaag langs een lange groef aanbrengen.

Deze opdrachten worden tot nog toe met de hand en op verschillende manieren bij praktisch alle montagestations uitgevoerd. Het nieuwe systeem moet de productiviteit op dit gebied beduidend verbeteren.

Met Valeri ontwikkelen de partners in het consortium een systeem, dat als adaptieve en flexibele ondersteuning bij het handmatig werken of bij de productie van kleine series kan worden gebruikt. Dat maakt het interessant voor de lucht- en ruimtevaart maar ook in andere productieomgevingen.

Valeri
Valeri staat voor ‘Validation of Advanced Collaborative Robotics for Industrial Applications’. Het project wordt ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het FP7 initiatief ‘Fabrieken van de toekomst’. Europese ondernemingen kunnen hiermee hun kennis uit breiden en de technologische voorsprong binnen de internationale concurrentie in stand te houden, zodat arbeidsplaatsen in Europa behouden blijven.

Het project wordt gecoördineerd door het Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF). Samen met de industriële partners Airbus Military, FACC, IDPSA en Kuka Laboratories en de onderzoekpartners Profactor en Prodintec willen de robotspecialisten het project implementeren. (foto: Airbus Military)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven