Ga naar hoofdinhoud

Zelfinstellende buffering korteslagcilinder

Behalve universele cilinders, normcilinders en ‘clean design’ filters biedt Festo nu ook korteslagcilinders met het PPS dempingsysteem aan. Dit maakt geen gebruik van bufferveren en hoeft niet ingesteld worden te. De mate van demping is afhankelijk van de last en snelheid van de cilinder, zodat deze altijd een optimale loopkarakte-ristiek heeft.

Het PPS dempingsysteem is ge-baseerd op een ander principe dan de gangbare systemen. In plaats van een instelbare smoring om schokken op te vangen, zorgen speciale langsgroeven voor de eind-standbuffering, die bovendien zelfregulerend is. Het systeem werkt lastafhankelijk, dus instellen is niet nodig, wat de installatieprocedure vereenvoudigt.

Bij hogere belastingen en grotere snelheden neemt de buffercapaciteit automatisch toe; bijregelen is niet alleen niet nodig, maar zelfs niet mogelijk. Onder alle omstandigheden zorgt het systeem voor de optimale opvang van schokken in de eindstand. Prestatieverliezen of overmatige belasting en slijtage door inadequate buffering zijn uitgesloten.

Korteslag cilinders
De ADN-korteslagcilinders hebben hun waarde bewezen in toepassingen waar de inbouwruimte voor cilinders beperkt is. Hun kracht ligt bij korte bewegingen in hoog tempo. Buffering is vaak zinvol om de krachten en trillingen, die zij op de constructie of op werkstukken uitoefenen, te verminderen. De ADN-PPS korteslagcilinder is dan een geschikte keuze.

Qua inbouweigenschappen is deze cilinder compatibel met de ISO 21287 norm, dus rechtstreeks uitwisselbaar voor andere gedempte ISO-korte-slagcilinders. Omdat in- en bijregeling op de cilinder zijn kan en hoeft is deze gedempte cilinder ook op lastig bereikbare plaatsen inzetbaar.

Minder trillingen, geringere belasting van de constructie, minder stilstand, tijdwinst bij installatie, bedrijfszekerheid en optimale loopkarakteristiek leiden tot een hoger rendement en lagere bedrijfskosten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven