Ga naar hoofdinhoud

Treinbewakingslager

Schaeffler heeft een Train Support System ontwikkeld op basis van een generator-sensor-lager. De nieuwe on-board unit maakt het moge-lijk informatie over de toestand van het lager, wielen en spoor te verzame-len en draadloos, bijvoor-beeld via het mobiele netwerk, naar een master controlesysteem te sturen. De geanaly-seerde gegevens kunnen niet alleen een basis voor onderhoud en reparatie zijn, maar ook voor logistieke optimalisatie.

Het systeem is gebaseerd op een FAG wielstellager, dat met een geïnte-greerde generator-sensor-eenheid als autonome energiebron bijvoorbeeld in goederenwagons kan worden gebruikt. Net als bij een dynamo induceert het generator-sensor-lager via de draaibeweging de op de wielas geplaatste permanent magneet met overeenkomstig benodigde elektrische energie. Dit zorgt voor een zelfstandige, onafhankelijke energiebron, die via een eigen geheugen extra functies zoals herkennen van schakelposities en controle op de werking van de sensoren mogelijk maakt.

Voor het Train Support System heeft Schaeffler de set met intelligente elektronica verder ontwikkeld tot een zogeheten ‘On-Board-Unit’ en gekop-peld aan een managementinformatiesysteem. De signalen worden niet in het lager verzameld en voorverwerkt, maar via een radiografische interface doorgegeven. Eerder konden zulke ‘on board units’ vooral in goederen-vervoer per spoor niet worden gerealiseerd.

De grote innovatie voor transport en logistiek ontstaat door de combinatie van de autonome stroomvoorziening in het generator-sensor-lager met de sensorgegevens, on board units en het bovenliggende informatie- en managementsysteem.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven