Ga naar hoofdinhoud

Smeervetsensor voor lagers

Schaeffler heeft in samen-werking met Freudenberg en Klüber Lubrication een smeervetsensor inclusief analyse-elektronica ont-wikkeld, waarmee tijdens gebruik de toestand van het smeermiddel in lagers kan worden geanalyseerd. Hier-door is het mogelijk het verversen van het smeermiddel precies te plannen en verandering van het vet te detecteren voordat dit tot beschadigingen in het lager leidt.

Het verversen van smeermiddel zal in de toekomst gebaseerd zijn op de werkelijke behoefte en niet meer op tijd worden gepland. Dit vermindert de complexiteit en de kosten voor het behoud van het milieu en de hulpbron-nen. Downtime als gevolg van operationele problemen wordt ook vermin-derd, net als smeermiddelen, onderhoud en vervangingskosten. Tegelijkertijd wordt de efficiëntie van de installatie verhoogd.

De smeervetsensor maakt het mogelijk een directe analyse van de smeermiddelconditie te maken tijdens de werking van het lager. Hiervoor wordt de optische nabij-infrarood reflectie methode gebruikt. De in samen-werking met het Fraunhofer Institut für Elektronische Nanosysteme (ENAS) ontwikkelde methode gebruikt een in het laboratorium ontwikkelde infrarood-methode voor het meten van de kwaliteit van het vet, maar is aangepast voor on-line meting in wentellagers. De kennis ligt daarbij niet alleen in het ontwerp van de sensor, maar vooral ook in de evaluatie van de gemeten signalen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven