Ga naar hoofdinhoud

Servicepakket hydrauliek

Het servicepakket ODiN (Online Diagnostics Network) van Bosch Rexroth is ontwikkeld om hydraulische systemen continu te bewaken. De werking is gebaseerd op de mogelijkheid om via het bedrijfsnetwerk – waarmee de systemen zijn verbonden – een grote hoeveelheid gegevens te verzamelen en te analyseren. Het zogenaamde dataminen.

De informatie is onder meer te gebruiken om toestandsveranderingen van kritische componenten vroegtijdig te identificeren zodat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdig in gang zijn te zetten. Dus vóórdat storingen optreden of de betreffende componenten uitvalt.

Zelflerend servicepakket

Daarbij leert ODiN van de groeiende database wanneer nieuwe systemen aan het netwerk worden toegevoegd. Speciale zelflerende algoritmes verbeteren bijvoorbeeld de voorspellingen met betrekking tot slijtage.

De gebruiker ontvangt verder regelmatig statusberichten van het systeem met informatie over de conditie van een specifieke machine en mogelijke aanbevelingen met betrekking tot (toekomstig) onderhoud. Daarbij is het mogelijk om via een webportaal de actuele machinetoestand te bewaken.

Data veiligheid

Het feit dat continue data worden verzameld heeft geen invloed op het proces. De data worden met veilige mechanismen versleuteld en aan het ODiN systeem overgedragen. De opslag en verwerking van de gegevens gebeurt vervolgens op de server van Robert Bosch GMbH waarmee de strenge data beveiligingsrichtlijnen in acht worden genomen.

Dienstverlening

Wanneer de betreffende gebruiker een onderhoudscontact heeft afgesloten met Bosch Rexroth, geeft het bedrijf advies met betrekking tot de benodigde onderhoudswerkzaamheden en voert deze ook uit. Het servicepakket vormt hiermee een aanvulling op het programma ‘condition monitoring van hydraulische systemen’. In het meest eenvoudige geval melden de meetsystemen zoals deeltjes tellers het bereiken van een kritische grenswaarde in de hydraulische vloeistof ter plekke. Een uitgebreidere versie analyseert ook de gegevens.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven