Pneumatiek

Schroefblowers

Atlas Copco heeft een nieuwe technologie ontwikkeld voor luchtblowertoepassingen. De ZS-schroefblower is gemid-deld zo’n 30% zuiniger met energie dan de bestaande lobben- of rootstechnologie. Volgens de fabrikant biedt deze lagedruk schroeftech-nologie een beter antwoord op de vraag van de industrie naar energiebesparing en lagere CO2-uitstoot.

De ZS-schroefblowers zullen de gehele serie roterende meerlobbige blowers van het roots-type van Atlas Copco vervangen. Vooral specifieke toepassingsgebieden zoals afvalwaterzuivering, pneumatisch transport, energieopwekking, de levensmiddelen- en drankenindustrie, de farma-ceutische en chemische industrie, de pulp- en papierindustrie, de textiel- en cementindustrie en de industriële fabricage in het algemeen, zullen kunnen besparen door over te schakelen van de conventionele lobbentechnologie naar de schroeftech-nologie. Ter illustratie: in een typische biologische afvalwaterzuive-ringsinstallatie is het blowersysteem voor beluchting verantwoordelijk voor 70% van het energieverbruik.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven