Ga naar hoofdinhoud

Laagzwavelige diesel met biodiesel

Argos Oil presenteert enkele productinnovaties op het gebied van laagzwavelige diesel (Endura) en mazout (Celsium Premium). Alle producten voldoen standaard aan de recent doorgevoerde norm EN590 en beperken de uitstoot van schadelijke gassen.

EN590 houdt in dat het zwavelgehalte in diesel drastisch omlaag gaat en er tot 7% biodiesel wordt bijgemengd. Door het verlagen van het zwavel-gehalte van diesel en gasolie neemt wel de groei van micro-organismen toe, waardoor de houdbaarheid van diesel afneemt. Dit kan leiden tot vermo-gensverlies en verstoppingen.

Hiervoor is Argos Endura ontwikkeld, een diesel- en gasolie (zowel rood als wit) die voldoet aan de norm EN590 en met gebruik van speciaal ontwik-kelde additieven lang houdbaar en stabiel blijft. Voor de mazout-markt wordt een alternatief geleverd dat eveneens voldoet aan de nieuwe norm. Celsium Extra heeft een laag zwavelgehalte en bevat tot 7% biobrandstof, waardoor de milieubelasting wordt beperkt.

Daarnaast zijn stookoliën verkrijgbaar met een speciaal ontwikkeld addi-tievenpakket, Celsium Premium. Verwarmingsapparatuur wordt hierdoor beter beschermd. Het gebruik van Argos Celsium Premium leidt tot een brandstof besparing van maximaal 7%. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt en dalen de totale jaarlijkse verwarmingskosten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven