Productnieuws

In de aandrijftechniek zitten veel kansen op het gebied van duurzaamheid. Door simpele aanpassingen aan apparatuur en machines is er een besparing op het elektriciteitsverbruik van 3 tot 10 procent mogelijk. Ondernemers bekijken duurzaamheid zoals ze naar iedere investering kijken: wordt het bedrijf er beter van? Levert het geld op? Wat willen mijn klanten?

Sector

Wereldwijd zijn aandrijfsystemen verantwoordelijk voor 70 procent van het industriële energieverbruik. Het gaat hierbij om 32,5 TWh (miljard kWh) met een inkoopwaarde van 3,2 miljard euro. De aandrijftechniek in de industrie is een vrij traditionele sector. Voor 2020 moest Nederland aan bepaalde klimaatdoelstellingen voldoen, maar dat is helaas niet gelukt. Duurzaamheid is op veel plekken nog geen hot topic. Toch zitten er vele voordelen aan het kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering. Zo is het vanuit economisch oogpunt verstandig om duurzaam te produceren. Zo zijn er bijvoorbeeld lagers die dankzij een nieuw materiaal tot wel tien keer langer meegaan dan normaal. Doordat deze ook minder weerstand geven, besparen deze energie. Ook het vervangen van oude elektromotoren door een nieuwe, zuinigere motor kan zeer veel energie besparen en helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

Wie waarde hecht aan duurzaamheid, kan dit ook doorvoeren in de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan hybride bedrijfsauto’s en een gedigitaliseerde administratie. Energieaanbieders en energieprijzen vergelijken zorgt er niet alleen voor dat men op kantoor van goedkope stroom gebruik maakt, maar maakt het ook eenvoudig om een aanbieder van groene stroom te selecteren. Duurzaamheid is ook een manier om kosten te besparen, bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Veel grote bedrijven hebben hiervoor grote platte daken beschikbaar. Er zijn dus diverse mogelijkheden waar zowel het milieu als de ondernemer beter van worden.

Europese klimaatdoelen

Er zijn onder andere doelen afgesproken met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, het aandeel van hernieuwbare energie op de totale energieconsumptie en energie-efficiëntie. Nederland ligt op schema met de doelen voor energiegebruik en broeikasgasemissies, maar het EEA (Europees Milieuagentschap) heeft gesteld dat Nederland de energiedoelstelling voor 2020 niet haalt. In 2018 liep Nederland al achter, samen met België, Slovenië, Polen, Ierland en Frankrijk. Voornamelijk qua energie-efficiëntie valt er veel te winnen in de aandrijftechniek. De 2020-doelstelling was een vermindering van 20 procent met in 2030 een vermindering van 32,5 procent. Door een toename van de totale energieconsumptie in Europa, voornamelijk door een hoog verbruik in de transportsector en een hoog energiegebruik van gebouwen, worden deze doelstellingen niet gehaald. Om de doelstelling van 2030 wel te halen moet er jaarlijks dubbel zoveel energie bespaard worden als gerealiseerd tussen 2005 en 2017.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven