Ga naar hoofdinhoud

Druktransmitters

De IKR en PKR druktransmitters zijn een aanvulling op de ActiveLine drukmeetapparatuur van Pfeiffer Vacuum. Beide meetapparaten zijn beschikbaar als pure koudkathoden transmitters (IKR 360/361) en als Pirani koudkathoden transmitters (PKR 360/361).

De IKR uitvoeringen dekken een drukbereik af van 1.10-2  hPa tot 1.10-9 hPa. De PKR transmitters maken de metingen van een atsmosferische druk mogelijk tot 1.10-9 hPa.

Opbouw druktransmitter

Door het ontwerp van de meetbuizen is het magnetische strooiveld geminimaliseerd. Dit is een voordeel voor toepassingen waarin een extern magnetisch veld verstorend werkt; bijvoorbeeld bij massaspectrometrie of elektronenmicroscopie. Een dure magneetveldafscherming is hiermee niet nodig. Verder zijn de meetkamer en ontstekingshulp eenvoudig uit te wisselen.

Lange standtijd

Bij de ontwikkeling van de druktransmitters is expliciet gekeken naar een verhoging van de standtijd. Dit is onder meer terug te vinden in de toepassing van een speciale dubbele kamer die voorkomt dat de meetruimte vervuild raakt door het proces. Het gestructureerde oppervlak van de meetkamer verhindert meetfouten of uitval als gevolg van het zelf sputtereffect.

De meetbuizen zijn beschikbaar in zowel een corrosief-gas variant als een laag- en hoogstroom versie. Hiermee is een optimale aanpassing aan het specifieke proces mogelijk. Twee LEDs geven tot slot informatie over de bedrijfstoestand waarmee onder meer met één blik te zien is of de gasontlading van de kathode ontstoken is.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven