Ga naar hoofdinhoud

Afdichting met lekkagesensor verlaagt onderhoudskosten

Om de beschikbaarheid van windturbines (met name offshore) duurzaam te verbeteren, heeft Freudenberg-Simrit (in Nederland vertegenwoordigd door Eriks) een speciaal Simmerring afdichtsysteem ontwikkeld.

Het nieuwe systeem maakt via geïntegreerde lekkagesensoren diagnose op afstand van de asafdichting mogelijk. Hiermee zet het bedrijf een belangrijke stap in de bewaking van deze zwaar belaste afdichtingen en tot minimalisering van de onderhoudskosten.

Levensduur

Om fysische, tribologische of chemische redenen is een asafdichting altijd een slijtdeel dat vaak pas na meer dan 10.000 bedrijfsuren moet worden uitgewisseld. Om een asafdichting die nog goed functioneert niet preventief te hoeven vervangen is een Simmerring ontwikkeld die de exploitant van de windmolen doorlopend informeert over zijn functioneren.

Als de afdichting het op het einde van zijn levensduur laat afweten, wordt de optredende lekkage opgevangen. Een in het afdichtingssysteem geïntegreerde sensor herkent de lekkage en stuurt een signaal naar een elektronische besturing.

Bewaking op afstand

Met de nieuwe Simmerring kunnen exploitant en servicebedrijf eenvoudig op elk tijdstip op afstand een actueel beeld van de toestand van het afdichtingssysteem krijgen. Omdat preventief uitwisselen niet meer nodig is, wordt het onderhoud van een windturbine planbaar en worden stilstandtijden en kosten geminimaliseerd.

De Simmerring met lekkagesensor is een gemodificeerde standaard component uit de serie BAU…X2 of BAUM. Hij wordt vervaardigd uit NBR of FKM. Naar behoefte kunnen in de Simmerring met lekkagesensor ook andere sensoren worden geïntegreerd, bijvoorbeeld voor temperatuurbewaking.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven