Ga naar hoofdinhoud

Workshop vernieuwde ISO 9001 en ISO 14001

Tijdens de workshop krijgen inzicht in wat de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 betekenen voor hun organisatie (foto: Franc Coenen).

In de loop dit jaar zal de International Standardisation Organisation (ISO) nieuwe normen op het gebied van kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015) en milieumanagement (ISO 14001:2015) publiceren. De ontwikkeling van de nieuwe normen is nu in een vergevorderd stadium, alleen de details zullen nog wijzigen. Reden voor Mikrocentrum om onder de titel High Level Structure een aantal interactieve workshops te organiseren om duidelijk te maken wat de vernieuwde normen voor een organisatie betekenen.

De nieuwe versies van de ISO normen dagen bedrijven uit om na te denken hoe ze kwaliteit, milieu of elk ander managementsysteemonderwerp organiseren.

ISO 9001 en ISO 14001

Tijdens de interactieve workshops krijgen deelnemers inzicht in de impact van de nieuwe normen op hun managementsysteem. Er wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • wat is de High Level Structure en wat bedoelt men met plug-ins? Wat staat er in deze hoofdstructuur die voor alle managementsystemen hetzelfde wordt? Wat is uw voordeel?
  • hoe vertaalt u de nieuwe hoofdstukindeling naar uw managementsysteem?
  • is kwaliteits- en milieumanagement nu wezenlijk veranderd? Zijn de principes veranderd?
  • de nieuwe normen starten vanuit de context van de organisatie. Welke acties moet u ondernemen? Wie zijn de belanghebbenden?
  • hoe komt risicobeheersing weer prominent terug in de ISO normen en hoe zijn preventieve maatregelen daaraan gekoppeld?
  • heeft u nog wel een kwaliteitshandboek nodig?
  • door deze onderwerpen met elkaar te bespreken, ontdekken deelnemers wat ze aan hun managementsystemen moeten of willen veranderen.

Organisatie

Mikrocentrum organiseert deze interactieve workshop tweemaal; of eigenlijk viermaal, want op beide data kan de workshop ’s morgens of ’s middags worden gevolgd. De eerste workshops worden gehouden op 10 februari in eigen huis in het centrum van Eindhoven, de tweede op 9 juni in Aristo Zalen in Utrecht (tegenover station Utrecht Lunetten). Leden van het High Tech Platform betalen per deelnemer € 75,= excl. BTW, niet-leden moeten per persoon € 95,= excl. BTW overmaken.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven