Ga naar hoofdinhoud

Welke motorreductor kies je voor een ATEX-omgeving?

Bij de keuze van componenten in de olie&gas industrie zijn de ATEX-normen bepalend

Er zijn niet veel industrieën met striktere regelgeving dan de mijnbouw en de olie- en gassector. Bij het werken in gevaarlijke omgevingen is het van cruciaal belang om aan de regelgeving te voldoen — en dat geldt ook voor de onderdelen en componenten die in deze industrieën worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld motorreductoren.

Als u een motorreductor wilt gaan gebruiken in een gevaarlijke omgeving — hieronder wordt verstaan elke omgeving met explosiegevaar vanwege ontvlambare gassen, nevel, dampen of brandbare stof — is het van essentieel belang dat de ATEX-richtlijnen worden gevolgd.

ATEX is de naam die aan twee Europese richtlijnen is gegeven voor het beheersen van een explosieve atmosfeer. Richtlijn 99/92/EG, ook bekend als ATEX 137 of de ATEX-richtlijn voor de werkplek, is gericht op de bescherming van werknemers. Richtlijn 94/9/EG is ontwikkeld om de veiligheid van apparatuur die gebruikt wordt in een explosieve atmosfeer te verbeteren. Deze richtlijn staat bekend als de ATEX-machinerichtlijn.

Tandwielkasten en elektromotoren

Machineoperators die in gevaarlijke omgevingen werken moeten deze richtlijnen altijd naleven — niet alleen bij het werken op locatie, maar ook bij de keuze van machines, onderdelen en componenten zoals tandwielkasten en elektromotoren.

Omgevingen met een gevaarlijke atmosfeer zijn ingedeeld in zones. Bij deze zones wordt onderscheid gemaakt tussen werkplekken met een groot risico op het ontwikkelen van een explosieve atmosfeer en plekken waar slechts zelden of in abnormale omstandigheden explosiegevaar ontstaat. Deze classificatie is niet alleen van invloed op de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor de werknemers in deze gebieden, maar ook op de apparatuur die kan worden gebruikt en hoe deze moet worden bevestigd en geïnstalleerd.

ATEX-gecertificeerde motorreductoren

Neem bijvoorbeeld een motorreductor. In overeenstemming met richtlijn 2014/34/EU zijn de WG20 serie ATEX-gecertificeerde motorreductoren van WEG specifiek ontworpen voor gebruik in omgevingen die beveiligd zijn tegen explosiegevaar — categorie 2 in zone 1/21 en categorie 3 in zone 2/22. Er zijn echter verschillen in de installatie in de verschillende zones met een gevaarlijke atmosfeer.

Inbouwmaten en normen

Voor motorreductoren in zones 2/22 kan de motor rechtstreeks worden gemonteerd, maar in zones 1/21 wordt een adapter vereist. Het rechtstreeks monteren van een motorreductor heeft technische voordelen en is ook een ongecompliceerd proces. Er zijn bepaalde inbouwmaten voor motorreductoren die door marktnormen worden voorgeschreven. Daarom zijn er voordelen om een motorreductor te kiezen die volledig compatibel is met deze normen.

De WG20 serie motorreductoren

Doordat WEG zich bij het ontwerpen van motoren aan deze normen houdt hoeven plant managers hun systemen niet aan te passen en kunnen machinefabrikanten hun bestaande apparatuur zonder grote aanpassingen moderniseren.

Explosiebestendige IEC-energiezuinige motoren

Indien een adapter wordt vereist, bijvoorbeeld voor toepassingen in gevarenzones 1 en 21, dan kunnen machinefabrikanten met behulp van de adapter de tandwielkast in combinatie met andere apparatuur monteren. De hele serie WG20-tandwielkasten kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met explosiebestendige IEC-energiezuinige motoren van WEG die via deze methode werken.

Als er geen acht geslagen wordt op deze vereisten kan dit ernstige gevolgen hebben voor machinefabrikanten die leveren aan de mijnbouw, olie- en gasindustrie. De fabrikant wordt door de naleving van de ATEX-voorschriften niet alleen beschermd tegen non-conformiteit, maar het gebruik van onjuiste apparatuur in deze sectoren kan ongelooflijk gevaarlijk zijn — daarom gelden er strikte voorschriften voor de markten.

Whitepaper met advies

WEG ontwerpt, bouwt en levert apparatuur voor gevaarlijke gebieden en omgevingen met explosiegevaar. Meer informatie over de WG20 serie ATEX-gecertificeerde tandwielkasten van WEG kunt u online vinden. Het bedrijf heeft trouwens onlangs een serie whitepapers gepubliceerd om plant managers van advies en informatie te voorzien over de vereisten voor het aanschaffen van een motorreductor.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven