Ga naar hoofdinhoud

Versterker voor catamarans

Voor een catamaranbouwer heeft Eriks Aandrijftechniek (voorheen Elmeq) een ge-avanceerde versterker mede ontwikkeld. Tijdens het zeilen met het vaartuig worden een of twee genera-toren met pro-pellers in het water gelaten. De door windkracht opgewekte voortbeweging laat de propeller(s) draaien, waar-door de generatoren elektrisch energie opwekken die via de versterker wordt opgeslagen in de boordaccu’s.

De boordaccu’s leveren de energie voor het elektrische boordnet. Hiermee kan allerlei apparatuur worden gevoed, bediend en gebruikt. Bij het be-reiken van de haven wordt de functie van de generatoren van energielevering omgeschakeld naar aandrijving. Op de elektromotoren kan de catamaran de haven binnenvaren.

Energiebesparing

De generatoren kunnen ook uit het water worden gehaald (in de haven, als men op snelheid wil varen of als een lage diepgang noodzakelijk is). Het ‘Green Motion’  gedoopte systeem slaat dermate veel energie op, dat minder dieselolie wordt verbruikt.

Met twee gelijke catamarans is een reis gemaakt van Londen (UK) naar Miami (USA). De ene catamaran was uitgerust met een standaard boord-netvoorziening en gebruikte tijdens de reis 1.300 liter dieselolie. De andere catamaran was uitgerust met GreenMotion en gebruikte slechts 80 liter dieselolie. Dit is een besparing van 94%.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven