Ga naar hoofdinhoud

SMC heeft eerste CETOP-Approved opleidingscentrum pneumatiek in Nederland

Bart Tuijnman, managing director van SMC Nederland, ontvangt het certificaat uit handen van Arjan Coppens, voorzitter van FEDAcademie. Verder zijn Jos Persoon, trainer en opleider van SMC, en André Braakman, verenigingsmanager FEDAcademie, aanwezig bij deze overhandiging

SMC Nederland heeft recent het certificaat ‘CETOP-Approved Education Centre Pneumatiek Level 3’ ontvangen uit handen van voorzitter Arjan Coppens en verenigingsmanager André Braakman van FEDAcademie. Daarmee is SMC het eerste opleidingscentrum in Nederland dat zich op het gebied van pneumatiek CETOP-Approved Education Centre mag noemen.

Met de erkenning toont SMC aan dat ze voldoet aan de Europese normen en kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit CETOP, de koepelorganisatie voor hydrauliek en pneumatiek in Europa. Bart Tuijnman, managing director van SMC Nederland: “SMC wil herkend worden als dé kennispartner voor veilige en duurzame technologie in de industriële aandrijf- en automatiseringstechniek. De CETOP-erkenning past daar goed bij.”

Europese erkenning draagt bij aan goed opgeleide technici

Voorafgaand aan een CETOP-erkenning moet altijd een audit plaatsvinden. Dit bestaat uit het beoordelen van de veiligheid, inhoudelijke kwaliteit en compleetheid van de cursussen pneumatiek. Ook moet een erkend opleidingscentrum beschikken over een practicum met door CETOP voorgeschreven systemen en opdrachten.

Jos Persoon, trainer en opleider bij SMC, over de erkenning: “Het is mooi als je je opleidingen kan koppelen aan iets wat Europees erkend wordt. Dat is de reden dat we gekozen hebben voor de CETOP-certificering. Zo’n certificaat is dus een waardevol document voor de cursisten, de deelnemers én de bedrijven.”

Op basis van de resultaten uit de audit mag SMC officieel gedurende één jaar het predicaat CETOP Approved Education Centre Pneumatiek Level 3 voeren. Na een jaar vindt opnieuw een audit plaats. Bij goedkeuring wordt de geldigheid van de erkenning met vijf jaar verlengd.

Meerdere niveaus

Bij de onafhankelijke beoordeling van trainingen en opleidingen hanteert FEDAcademie meerdere CETOP-niveaus. Bij de audits wordt goed bepaald of de opleidingen het juiste niveau hebben. Daarbij is ook wordt vastgelegd hoe die examens eruit zullen zien. De opleiding en de gevolgde procedures moeten toekomstbestendig zijn.

SMC Cetop Fedacademie
Jos Persoon, Bart Tuijnman en Bert Bak in gesprek met Arjan Coppens en André Braakman in het trainingscentrum van SMC Nederland in Amsterdam

Het certificaat heeft de nodige waarde in zowel ons land als daarbuiten, waar CETOP, als Europese organisatie, een belangrijke sturende en controlerende functie in heeft. Omdat de CETOP-certificering Europees is, helpt het voor de internationale inzetbaarheid als bedrijven over de grens gaan werken.

Technisch niveau op een hoger plan

FEDA maakt zich al vele jaren sterk om het technische niveau in Nederland op een hoger plan te brengen. Vroeger beschikten veel productiebedrijven over een eigen technische dienst die alle onderhoud en reparaties uitvoerde. Tegenwoordig worden die werkzaamheden nu grotendeels of volledig door derden uitgevoerd. Mede daardoor is het een stuk lastiger geworden om als opdrachtgever vooraf de kwaliteit van de in te zetten technicus te beoordelen en te borgen.

Waarborg voor kwaliteit

Arjan Coppens, voorzitter van FEDAcademie, vertelt over de aanleiding om te starten met CETOP-erkenning: “Omdat klanten van FEDA-leden aangaven behoefte te hebben aan een waarborg voor kwaliteit, werd in 2019 op initiatief van FEDA het eerste CETOP-certificatietraject voor hydrauliek- en pneumatiekopleidingen in Nederland opgestart. De erkenning van CETOP Approved Education Centres zorgt ervoor dat je als opdrachtgever een bepaalde mate van zekerheid krijgt over het kennisniveau van technici als ze opleidingen hebben gevolgd.”

Volgens Jos Persoon helpen gecertificeerde opleidingen ook om de krapte op de arbeidsmarkt deels op te lossen: “Mensen kiezen te weinig voor techniek. Zij-instromers zijn steeds meer een belangrijke oplossing voor dat soort problemen. Zij krijgen hiermee een heel belangrijk document voor hun verdere loopbaan, omdat bedrijven weten, op basis van de certificering, wat ze binnenhalen aan kennis.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven