Ga naar hoofdinhoud

Schonere diesel op komst

Een Audi A3 met de 'rugzak' vol meetapparatuur voor Real Driving Emissions (RDE). Deze emissiemeting tijdens een reële autorit is vanaf 1 september erplicht voor de toelating van nieuwe voertuigtypen.

Op 1 september treden in de Europese Unie en in Zwitserland nieuwe emissie-eisen voor personenauto’s in werking. Deze sluiten hiaten in de huidige emissiewetgeving en zorgen er voor dat met name dieselvoertuigen merkbaar schoner worden, vooral wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden. De Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf (vlak bij Zürich) adviseert echter om een personenauto met dieselmotor alleen te kopen als die is toegelaten volgens Euro 6d-TEMP of Euro 6d.

Eind 2016 waren in Zwitserland ongeveer ongeveer 3,1 miljoen personenauto´s met benzinemotor en 1,3 miljoen met dieselmotor geregistreerd. Het aantal dieselauto´s bedraagt 40% van de totale vloot aan personenauto´s, maar ze veroorzaken wel 80% van de emissie van stikststofoxiden (NOx).

Het was ook deze NOx-emissie die het jongste dieselschandaal aan het rollen bracht en er voor zorgde dat vermindering van die emissie in het middelpunt van de belangstelling staat.

Verouderde meetmethode

De huidige methode voor het meten van uitlaatgassen ten behoeve van de typegoedkeuring van personenauto’s dateert uit de jaren zeventig en werd in de jaren negentig aangepast. De methode is dus sterk verouderd en houdt bijvoorbeeld nauwelijks rekening met de elektronische regelsystemen die de trucjes rond de emissiemeting mogelijk maakten.

Tussen 2009 en 2011 werden daarom onder de vleugel van de Europese Economische Commissie van de UNO verschillende werkgroepen gevormd om een nieuwe methode voor het meten van uitlaatgassen te ontwikkelen, de ´World-wide Light duty vehicle Test Procedure’ (WLTP).

Aan de ontwikkeling hebben onder meer deskundigen van het Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU), het Bundesamt für Strassen (ASTRA), de Berner Fachhochschule en de Empa meegewerkt.

Nieuwe voorschriften

De nieuwe voorschriften voor personenauto’s treden per 1 september 2017 in werking en behelzen in wezen drie veranderingen. Op de eerste plaats wordt de verouderde meetmethode vervangen. Op de tweede plaats moet de uitlaatemissie ook tijdens het rijden op de weg worden bepaald. Op de derde plaats moeten de fabrikanten de functies van de motorbesturing vrijgeven, die samenhangen met de reiniging van het uitlaatgas.

Het meest veeleisende deel van de nieuwe emissiewetgeving is de meting op straat. Deze omvat een rit van minimaal 90 minuten met voorgeschreven aandelen van rijden in de stand, op de buitenweg en op de snelweg. Voor de meting wordt in het voertuig een mobiele emissiemeetapparaat geïnstalleerd.

Naar schonere diesel

De nieuwe emissievoorschriften worden in drie stappen ingevoerd. De eerste stap van de nieuwe voorschriften, Euro 6c, kent voor de straatmeting nog geen grenswaarden. Op grond van de nieuwe regelingen voor het vrijgeven van de functies voor de uitlaatgasreiniging in de motorbesturing zouden de NOx-emissies  desondanks duidelijk lager mogen uitvallen ten opzichte van de huidige Euro 6b voertuigen. Deze Euro 6c personenauto’s mogen tot eind augustus 2019 worden toegelaten en vormen een tussenstap naar schonere diesel.

Maar auto’s met benzinemotoren ontsnappen niet aan de nieuwe voorschriften. Voor auto’s met directe inspuiting geldt vanaf Euro 6c dezelfde grenswaarde voor het aantal deeltjes als voor diesels. Hierdoor zullen de meeste benzineauto’s het in de toekomst nauwelijks nog zonder deeltjesfilter kunnen doen. Alleen voertuigen op aardgas voldoen zonder technische maatregelen aan de nieuwe emissievoorschriften.

De emissienorm Euro 6d tenslotte wordt in twee stappen ingevoerd. De eerste, met Euro 6d TEMP aangeduide stap, geldt van september 2019 tot eind 2020. Deze omvat voor het eerst grenswaarden voor zowel NOx-uitstoot als het aandeel deeltjes tijdens de straatmeting. Die mogen echter nog een factor 2,1 hoger liggen dan de overeenkomstige grenswaarden uit het laboratorium. Bij de tweede stap emissienorm 6d, neemt de factor voor de afwijking tussen straat- en laboratoriumwaarde af tot 1,5.

Minder mazen

De nieuwe emissiewetgeving dicht bovendien een aantal mazen in de wet. Tot nu toe konden voertuigen tijdens de laboratoriumtest met een aanzienlijk lager gewicht worden getest dan waarmee ze in praktijk op straat rondrijden. Met de nieuwe voorschriften moet zowel de lichtste als de zwaarste variant van het voertuig worden getest.

Tot nu toe hoefden autofabrikanten geen details over de besturing van hun uitlaatgasreiniging vrij te geven en konden ze de uitlaatgasreiniging buiten het laboratorium beperken. Met de nieuwe bepalingen voor de vrijgave van deze functies is dat niet meer mogelijk.

De belangrijkste vernieuwing is echter de invoering van metingen die een realistisch beeld geven van de waarden in de praktijk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de discrepantie tussen in het laboratorium gemeten waarden en de echte emissies aanzienlijk kleiner wordt.

Eén reactie op “Schonere diesel op komst

  • Bastiaan Maalman

    Dit is voor nieuwe auto’s. Wat stoten diezelde auto’s uit als ze 8, 10 of 15 jaar zijn? Ik kan me niet voorstellen dat er ooit een stinken diesel nieuw uit de showroom is gekomen.

Reacties zijn uitgeschakeld.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven