Ga naar hoofdinhoud

Polijstrobot moet mens assisteren

Onderzoekers van de Hochschule Aalen bij een van de polijstrobots (foto: ZOT).

Symplexity is de naam van een nieuw samenwerkingsproject, dat sinds begin dit jaar onder coördinatie van de Fraunhofer Gesellschaft loopt. Vijftien partners uit zes landen, waaronder hogescholen, onderzoeksinstellingen en ondernemingen, nemen deel aan het project, dat Europees wordt gesubsidieerd met circa zeven miljoen euro. De Hochschule Aalen neemt aan het project deel met de verdere ontwikkeling van een polijstrobot.

In het Europese kaderprogramma Horizon 2020 is tussen 2014 en 2020 circa tachtig milljard euro beschikbaar aan publieke financieringsmiddelen. Het doel van het programma is de waarborging van de concurrentiepositie van Europa en de ondersteuning van activiteiten, die leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe methoden, processen en producten. Dat is ook precies het doel van het nieuwe project Symplexity, dat past in de lopende lijn ‘Fabriken der Zukunft’.

Polijstrobot

Symplexity probeert de voordelen van robotica en ervaren handwerk te combineren. De bedoeling is dat de robot in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces leert van de ervaringen van de vakman en tegelijkertijd diezelfde vakman ontlast bij de lichamelijke arbeid. Daarbij moet de veiligheid van het werk in de directe omgeving van de robot worden gewaarborgd.

Een voorbeeld: tot nu toe moeten oppervlakken van werkstukken met een complexe geometrie vaak met de nodige inspanning handmatig worden nabewerkt. Dit vereist niet alleen grote manuele vaardigheden maar ook een jarenlange ervaring. Door robot ondersteunende processen kunnen weliswaar deze werkzaamheden weliswaar met grote reproduceerbaarheid uitvoeren, maar zijn niet flexibel genoeg. Wat dus de ervaren polijster met veel gevoel handmatig presteert, kan tot nu toe met de robot niet zonder meer worden nagedaan.

Het Zentrum für Optische Technologien (ZOT) van de Hochschule Aalen heeft binnen dit project de opdracht om het zogenaamde Fluid Jet polijst proces verder te ontwikkelen. Hierbij worden oppervlakken met behulp van een door de polijstrobot gestuurde fijne vloeistofstraal bewerkt. Een verdere ontwikkeling zal bijvoorbeeld zijn om het mogelijk te maken aan hetzelfde werkstuk met de hand te polijsten, parallel aan het Fluid Jet polijsten. Bovendien zou het polijsten met vloeistoffen voor andere binnen dit project ontwikkelde processen kunnen worden verbeterd.

Snel naar de markt

ZOT heeft twee jaar geleden al een keer geprobeerd om EU-subsidies binnen te halen; zonder succes. Intussen heeft men het concept verder geoptimaliseerd, zodat het Zentrum ditmaal kon winnen van andere partijen. De toepassing van de nieuwe technieken zijn breed en lopen van de medische techniek via de automobielbranche tot aan ruimtetechnologie.

Een adviesraad moet ervoor zorgen dat de nieuwe processen en technologieën snel op de markt kunnen komen. Regionaal en nationaal opereert de Hochschule al in een goed netwerk. De deelname aan dit EU-programma is daarom belangrijk voor het verbeteren van de internationale contacten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven